Show simple item record

dc.contributor.advisorGrubišić, Zoran
dc.contributor.otherBrnjas, Zvonko
dc.contributor.otherPoznanić, Vladimir
dc.creatorPerić, Miroslav
dc.date.accessioned2018-10-16T11:27:56Z
dc.date.available2018-10-16T11:27:56Z
dc.date.available2020-07-04T14:46:21Z
dc.date.issued2018-09-26
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10037
dc.identifier.urihttp://union.edu.rs/wp-content/uploads/2018/07/Doktorska-disertacija-M.Peri%C4%87.pdfsr
dc.identifier.urihttp://union.edu.rs/wp-content/uploads/2018/07/M.Peri%C4%87-izve%C5%A1taj.pdfsr
dc.description.abstractU ovom naučnom radu, u skladu sa teorijskim i metodološkim saznanjima, istraženo je kako upravljanje promenama u finansijama korporacija može biti u funkciji unapređenja korporativnog upravljanja. To podrazumeva činjenicu da su poslovi finansijske funkcije integralni deo celovitog poslovnog sistema, te da njena dobra organizacija i pravovremeno reagovanje na tok poslovnih događaja, u smislu analize i procena trendova i finansijskih efekata, ima veliki uticaj na poslovanje cele korporacije. Ako se ove činjenice uzmu kao polazna stanovišta, može se onda naglasiti da su one i odredile predmet istraživanja, a to je analiza uticaja prilagođavanja organizacije i poslovanja finansijske funkcije u procesima korporativnih promena na poboljšanje poslovnih performansi i uvećanje vrednosti korporacije. Iz definisanog predmeta istraživanja su, logično proizašli i ciljevi istraživanja na osnovu čega su se dobili odgovori na pitanja koliko adekvatno upravljanje procesima promena u radu finansijske funkcije može da doprinese poboljšanju poslovnih performansi korporacije u procesima sprovedenih promena i kakva je uloge finansijske funkcije u sistemu korporativnog upravljanja, u korporacijama koje posluju u Republici Srbiji. Nakon definisanja predmeta i cilja istraživanja, značaj i aktuelnost teme je nametnula i uspostavljanje hipotetičkog okvira za istraživanje, koji je trebalo definisati i dobiti adekvatne odgovore koji su odraz prakse i privrednog ambijenta u Srbiji. Definisanjem naučnih hipoteza, koje su imale osnovnu svrhu da se dobiju odgovori od ispitanika u odnosu na problem, predmet i ciljeve istraživanja, zahtevalo je da se realizuje naučno istraživanje metodom ispitivanja i to posredstvom anketnog upitnika kao instrumenta navedene metode u ekonomskom ambijentu. Hipotetičkim okvirom postavljena je konceptualna osnova za dokazivanje ili opovrgavanje hipoteza. Ovim istraživanjem trebalo je dokazati, da li dobro dimenzionirane promene u organizaciji finansija mogu ili ne mogu uticati na poboljšanje performansi korporacije u procesima korporativnih promena i u ekonomskom ambijentu Srbije. Uloga finansijske funkcije u korporativnom sistemu upravljanja je kvalitetna realizacija postavljenih ciljeva i zadataka od strane rukovodstva i vlasnika korporacije. Da bi to ostvarila treba da jasno definiše osnovna načela i faktore koji utiču na organizaciju finansijske funkcije kao i na ključne parametre poslovanja. Kao što je i prethodno napomenuto, preduslov za kvalitetno funkcionisanje finansija je i jasno definisana strategija upravljanja koja proističe iz krovne strategije korporacije. U ukupnom doprinosu razvoja korporacije, finansijska funkcija mora da da i doprinos u sprečavanju negativnih uticaja na poslovanje korporacija. To se može postići uspostavljanjem blagovremenog i adekvatnog sistema ocene finansijskog položaja korporacije. Ovo podrazumeva pravilno identifikovanje i određivanje primerenih ključnih indikatora poslovanja korporacije, analizom ključnih racio pokazatelja poslovanja, pravilnom politikom upravljanja likvidnošću i profitabilnošću i predviđanja budućih trendova poslovanja. Finansijsko izveštavanje ima svoju specifičnu odgovornost i ulogu da poslovnom okruženju i akcionarima obelodanjuje tačne i pravovremene informacije o poslovanju korporacije, potencijalnim problemima, njenom potencijalu i prednostima u odnosu na konkurenciju kao i planu daljeg razvoja. vi Naučnim istraživanjem su obuhvaćena naučna i empirijska saznanja o navedenim pojavama i procesima, sa naglaskom na finansijske činioce koji su posebno značajni za svaku korporaciju i korporativno upravljanje, jer je nesporno, da i promene u finansijskoj funkciji korporacija (pored drugih organizacionih promena) su nužne za opstanak, rast i razvoj svake korporacije.sr
dc.language.isosrpsr
dc.publisherУниверзитет Унион, Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансијеsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет Унионsr
dc.subjectkorporacijasr
dc.subjectkorporativno upravljanjesr
dc.subjectfinansijska funkcijasr
dc.subjectupravljanje korporativnim promenamasr
dc.subjectfinansijski direktorsr
dc.subjectstrategija korporativnog upravljanjasr
dc.subjectstrateško planiranjesr
dc.subjectodgovornostsr
dc.subjectmaksimiziranje dobitisr
dc.subjectracio analizasr
dc.subjectorganizacijasr
dc.subjectprincipi korporativnog upravljanjasr
dc.subjectpoboljšanje performansisr
dc.subjectotpor promenamasr
dc.subject.classificationekonomija i finansijesr
dc.titleUpravljanje promenama u finansijama korporacije u funkciji unapređenja korporativnog upravljanjasr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBYsr
dcterms.abstractГрубишић, Зоран; Брњас, Звонко; Познанић, Владимир; Перић, Мирослав; Управљање променама у финансијама корпорације у функцији унапређења корпоративног управљања; Управљање променама у финансијама корпорације у функцији унапређења корпоративног управљања;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/62710/bitstream_62710.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/62711/bitstream_62711.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/62712/bitstream_62712.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10037


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record