Интерактивни графички приказ одбрањених дисертација у Србији од 2015. године
Избор приказа:

Опис:

На интерактивном графику су приказани збирни подаци за све докторске дисертације одбрањене на универзитетима у Србији од 2015. године. Законом о високом образовању прописана је обавеза депоновања дисертација у пуном тексту (и припадајућих извештаја комисија) за све дисертације одбрањене од 01.10.2014. године.

Подаци су груписани према: (1) универзитетима, (2) факултетима, (3) годинама и (4) научним областима (највиши ниво Frascati класификације).

Функционалности:

Сви подаци су у отвореном приступу и могу се преузети у JSON формату. Адресе са којих се могу преузети подаци су:

Подаци на графикону ажурирани последњи пут 04.11.2020.