НаРДУС је заједнички портал свих докторских дисертација и извештаја комисија о њиховој оцени, на универзитетима у Србији. Установљен је на основу Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању донетог септембра 2014. године.

Сваки универзитет је дужан да основне податке о дисертацији, као и дисертацију и извештај комисије у пуном тексту, достави у НаРДуС као централни репозиторијум и то у року од три месеца од одбране дисертације.

Интерактивни графички приказ доступан је на следећој адреси: НаРДуС графици

Више