Приказ основних података о дисертацији

The optimization of the benefit/costs tradeoff during the scheduling of the projects by applying metaheuristic algorithms.

dc.contributor.advisorRašković, Miodrag
dc.contributor.otherOgnjanović, Zoran
dc.contributor.otherBožić, Milan
dc.contributor.otherDavidović, Tatjana
dc.creatorGlišović, Nataša S.
dc.date.accessioned2018-10-09T09:44:34Z
dc.date.available2018-10-09T09:44:34Z
dc.date.issued2018-05-11
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6033
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18347/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50426127
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9983
dc.description.abstractУ овој докторској дисертацији разматрано је моделирање процеса одлучивања у присуству неизвесности. Анализирана су два типа проблема један је проблем оптимизације односа корист/трошак при распоређивању пројеката, а други је класификација података описаних атрибутима међу којима неки недостају. Основни проблеми при моделирању процеса одлучивања у присуству неизвесности су избор адекватног третмана неизвесности и избор методе за доношење одлуке...sr
dc.description.abstractIn this doctoral dissertation the modelling process has been taken into consideration in the presence of uncertainty. Two types of problems were analyzed: one is the optimization of the benefit/costs tradeoff during the distribution of the projects and the other is the classification of data described by the attributes among which some are missing. The basic problems during the modelling of the decision making in the presence of uncertainty are the choice of the adequate treatment of uncertainty and the choice of the method for making a decision...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Математички факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectфази логика, мера растојања, вероватноћа, математичко моделирање, оптимизација корист/трошак, недостајући подаци, кластеровање, метахеуристикеsr
dc.subjectfuzzy logic, metrics, probability, mathematical modeling, optimization of the benefit/costs, missing data, clustering, metaheuristicsen
dc.titleОптимизација проблема управљања односима користи и трошкова при распоређивању пројеката применом метахеуристичких алгоритамаsr
dc.title.alternativeThe optimization of the benefit/costs tradeoff during the scheduling of the projects by applying metaheuristic algorithms.en
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractРашковић, Миодраг; Огњановић, Зоран; Божић, Милан; Давидовић, Татјана; Глишовић, Наташа С.; Optimizacija problema upravljanja odnosima koristi i troškova pri raspoređivanju projekata primenom metaheurističkih algoritama;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији