Приказ основних података о дисертацији

Ozone absorption in water and aqeous solutions in bubble column with two-fluid nozzle gas distributor.

dc.contributor.advisorBošković-Vragolović, Nevenka
dc.contributor.otherPjanović, Rada
dc.contributor.otherGarić-Grulović, Radmila
dc.creatorĐeković Šević, Milica R.
dc.date.accessioned2018-09-20T12:54:35Z
dc.date.available2018-09-20T12:54:35Z
dc.date.issued2018-07-06
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6003
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18260/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50422799
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9897
dc.description.abstractApsorpcija ozona u vodi i vodenim rastvorima pod različitim operativnim uslovima ispitivana je u dva tipa reaktora za izvođenje procesa gas-tečnost: barbotažnoj koloni sa dvofluidnom mlaznicom i barbotažnoj koloni sa fritom...sr
dc.description.abstractOzone absorption in water and aqeous solutions, under different operating conditions, have been examined in two types of gas-liquid reactors: bubble column with two-fluid nozzle gas distributor and bubble column with the frit...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectozon, apsorpcija, zapreminski koeficijent prenosa mase, barbotažna kolona sa dvofluidnom mlaznicom, barbotažna kolona sa fritom, faktor uvećanja, trenutna hemijska reakcijasr
dc.subjectozone, absorption, volumetric mass transfer coefficient, bubble column with two-fluid nozzle gas distributor, bubble column with the frit, enhancement factor, instantaneous chemical reactionen
dc.titleApsorpcija ozona u vodi i vodenim rastvorima u barbotažnoj koloni sa dvofluidnom mlaznicomsr
dc.title.alternativeOzone absorption in water and aqeous solutions in bubble column with two-fluid nozzle gas distributor.en
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractБошковић-Враголовић, Невенка; Пјановић, Рада; Гарић-Груловић, Радмила; Ђековић Шевић, Милица Р.; Aпсорпција озона у води и воденим растворима у барботажној колони са двофлуидном млазницом; Aпсорпција озона у води и воденим растворима у барботажној колони са двофлуидном млазницом;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији