Приказ основних података о дисертацији

Analysis of the speech signals features for multimodal speech recognition.

dc.contributor.advisorMijić, Miomir
dc.contributor.otherŠumarac-Pavlović, Dragana
dc.contributor.otherSubotić, Miško
dc.creatorMarković, Branko R.
dc.date.accessioned2018-09-20T09:54:28Z
dc.date.available2018-09-20T09:54:28Z
dc.date.issued2018-06-19
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5989
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18230/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50426639
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9889
dc.description.abstractУ системима аутоматског препознавња говора све значајнију улогу игра и мултимодални говор...sr
dc.description.abstractIn automatic speech recognition systems, multimodal speech is playing an increasingly important role. Different modes of speech involve different acoustic features. Particular importance is given to normal (natural) speech, whisper and their combinations (when the system is trained by normal speech and then used to recognize whisper, and vice versa). The match scenarios: „normal/normal“ and „whisper/whisper“, and mismatch scenarios: „normal/whisper“ and „whisper/normal“ are considered here...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Електротехнички факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectМултимодални говор, акустичка обележја, кепстрални коефицијенти, Teager Energy пператпр, нормализација, DTW.sr
dc.subjectMultimodal speech, Acoustical features, Cepstral coefficients, Teager Energy operator, Normalization, DTWen
dc.titleАнализа обележја у говорном сигналу за потребе препознавања мултимодалног говораsr
dc.title.alternativeAnalysis of the speech signals features for multimodal speech recognition.en
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractМијић, Миомир; Суботић, Мишко; Шумарац-Павловић, Драгана; Марковић, Бранко Р.; Analiza obeležja u govornom signalu za potrebe prepoznavanja multimodalnog govora;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији