Show simple item record

An e-business model for the participation of households in the Serbian electricity market based on smart grid technologies

dc.contributor.advisorLabus, Aleksandra
dc.contributor.otherDespotović Zrakić, Marijana
dc.contributor.otherBogdanović, Zorica
dc.contributor.otherLazarević, Saša
dc.contributor.otherStefanović, Nenad
dc.creatorRadenković, Miloš
dc.date.accessioned2018-09-20T09:53:58Z
dc.date.available2018-09-20T09:53:58Z
dc.date.issued2018-06-05
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5987
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18221/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=515652250
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9881
dc.description.abstractПредмет истраживања дисертације је развој модела електронског пословања заснованог на флексибилном учешћу потрошача на српском тржишту електричне енергије. Циљ је развoj одрживoг и применљивoг моделa електронског пословања који омогућава учешће домаћинстава и појединачних уређаја на балансном тржишту и на берзи електричне енергије коришћењем smart grid технологија и demand-response сервиса. Учествовањем појединачних домаћинстава и уређаја у балансном тржишту омогућава се прецизна контрола фреквенције електроенергетског система, што oтвара могућности за експлоатацију обновљивих извора електричне енергије преко флексибилнијег и тачнијег управљања флуктуацијама. Tржиштa електричне енергије традиционално функционишу по B2B моделу електронског пословања где се пословање врши искључиво између произвођача и оператора тржишта. Дерегулација отвара нове могућности пословања за тржишта електричне енергије, претежно за домаћинства чијом се инклузијом у великој мери може повећати флексибилност и ефикасност механизма балансирања и целокупна стабилност електроенергетске мреже. Пословни модел предложен у овој дисертацији прилагођен је пословном окружењу и регулативи у Републици Србији. Предложена техничка спецификација модела састоји се од дистрибуиране инфраструктуре за повезивање и координацију великог броја корисничких IoT уређаја. За прикупљање, анализу и управљање подацима у реалном времену користе се аналитичке методе и софтверски алати базирани на пословној интелигенцији. Предност предложеног модела је у могућности примене на тржиштима електричне енергије која су у развоју, ниским иницијалним инвестицијама и интеграцији са smart grid технологијама. У дисертацији су приказани истраживање и анализа спремности потрошача и учесника на тржишту, за примену предложеног модела.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет организационих наукаsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Deliti pod istim uslovima 3.0 Srbija (CC BY-NC-SA 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectелектронско пословањеsr
dc.subjectThe subject of this thesis is the development of an e-business model based on flexible participation of households in the Serbian energy market. The goal is the development of a sustainable and suitable e-business model that enables households as well as individual devices to participate in the balancing market as well as the energy exchange through the use of smart grid concepts and demand response technologies. By enabling the participation of individual households in the balancing marketen
dc.subjecta new mechanism for frequency control of energy grids is possibleen
dc.subjectwhich allows for the future adoption of renewables. Energy markets are traditionally B2B e-business modelsen
dc.subjectwhich facilitate for business processes between the energy producers and the system operators. With the deregulation of energy marketsen
dc.subjectnew ways of doing business are becoming possibleen
dc.subjectprimarily for households for whom the participation in the market allows for greater flexibility and efficiency in the balancing mechanism and the potential to improve the stability of the energy grid as a whole. The business model proposed in this dissertation is based on the business rules as well as regulations that are currently in place in the Republic of Serbia. The implementation of the technical segment of the model is based on the design of a distributed infrastructure for the coordination of a large number of individual users and devices with the goal of providing demand response services to the energy market. Business intelligence toolsen
dc.subjectas well as analytical modelsen
dc.subjectwill be used for the purpose of data extraction and analysis as well as to manage the system in real time. The advantage of the proposed model is in the fact that it is adapted for energy markets that are still in developmenten
dc.subjectas well as its capability to adapt to new technological trends and its integration with smart grid technologies. The dissertation gives the analysis of readiness of customers and market participants for the application of the propsed model.en
dc.subjectучешће потрошача на тржишту електричне енергијеsr
dc.subjectпаметне електроенергетске мрежеsr
dc.subjectsmart gridsr
dc.subjectdemand-responsesr
dc.subjectинтернет интелигентних уређајаsr
dc.subjectIoTsr
dc.subjectпословна интелигенција.sr
dc.titleМодел електронског пословања за учешће потрошача на српском тржишту електричне енергије заснован на smart grid технологијамаsr
dc.title.alternativeAn e-business model for the participation of households in the Serbian electricity market based on smart grid technologiesen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractЛабус, Aлександра; Деспотовић Зракић, Маријана; Богдановић, Зорица; Стефановић, Ненад; Лазаревић, Саша; Раденковић, Милош; Model elektronskog poslovanja za učešće potrošača na srpskom tržištu električne energije zasnovan na smart grid tehnologijama;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record