Приказ основних података о дисертацији

Detection of multi-muonic events in underground laboratory and energy dependant solar modulation of muonic component of the cosmic rays flux.

dc.contributor.advisorDragić, Aleksandar
dc.contributor.otherPuzović, Jovan
dc.contributor.otherDimitrijević-Ćirić, Marija
dc.creatorVeselinović, Nikola B.
dc.date.accessioned2018-09-06T08:41:15Z
dc.date.available2018-09-06T08:41:15Z
dc.date.issued2018-06-29
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5936
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18082/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50346767
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9786
dc.description.abstractВеза између космичких зрака и активности Сунца је истраживана коришћењем различитих техника које укључују и детекторске системе које се налазе на површини Земље, попут неутронских монитора и мионских детектора. Употребом ових детектора регистроване су промене флукса космичког зрачења услед периодичне и апериодичне активности Сунца. Ова активност се преноси кроз хелиосферу и утиче на космичке зраке које долазе изван нашег система. Овај утицај (соларна модулација) је све мањи са порастом енергије честица од којих се космичко зрачење састоји. Тиме се, посматрајући флукс космичког зрачења, може установити активност наше звезде која утиче на нашу планету и цивилизацију. Поред тога, познајући промене флукса изазване соларном модулацијом, могуће је и посматрати промене и самог флукса примарног космичког зрачења који нам говори о галактичком окружењу у коме се Сунчев систем налази...sr
dc.description.abstractThe relation between solar activity and cosmic-rays has been studied with various techniques including detectors at the surface of the Earth such as neutron monitors and muon detectors. Variation of flux observed with these particle detectors can be periodic and aperiodic due to Solar and heliospheric activity. The influence of the Sun on cosmic-rays (solar modulation) is smaller with higher energy of the primary particles of the cosmic-rays. Thus, by monitoring cosmic rays flux, it is posible to asset the acitivity of our star which influense Earth enviroment and our civilisation. Also, it it possible to monitor chenge of cosmic-rays’ flux coused by something other then solar activity which gives us information of our galactic environement...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Физички факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno 3.0 Srbija (CC BY-NC 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectКосмички зраци, Соларна модулација, Периодична и апериодична активност Сунца, Симулација детекторског система, Миони, Подземна лабораторијаsr
dc.subjectCosmic-rays, Solar modulation, Periodic and aperiodic Solar activity, Simulation of detector system, Muons, Underground laboratoryen
dc.titleДетекција вишеструких мионских догађаја у подземној лабораторији и енергетски зависна соларна модулација мионске компоненте космичког зрачењаsr
dc.title.alternativeDetection of multi-muonic events in underground laboratory and energy dependant solar modulation of muonic component of the cosmic rays flux.en
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractДрагић, Aлександар; Пузовић, Јован; Димитријевић-Ћирић, Марија; Веселиновић, Никола Б.; Detekcija višestrukih mionskih događaja u podzemnoj laboratoriji i energetski zavisna solarna modulacija mionske komponente kosmičkog zračenja;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији