Приказ основних података о дисертацији

On trigonometric polynomial ring with applications in the theory of analytic inequalities.

dc.contributor.advisorMalešević, Branko
dc.contributor.otherLipkovski, Aleksandar
dc.contributor.otherPetrović, Zoran
dc.contributor.otherIkodinović, Nebojša
dc.creatorMakragić, Milica D.
dc.date.accessioned2018-09-06T08:39:07Z
dc.date.available2018-09-06T08:39:07Z
dc.date.issued2018-06-21
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5941
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18091/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50348559
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9776
dc.description.abstractOva doktorska disertacija se sastoji iz dva dela...sr
dc.description.abstractThis doctoral dissertation comises two parts...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Математички факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/174032/RS//
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectintegralni domen, faktorizacija, lokalizacija...sr
dc.subjectintegral domain, factorization, localization...en
dc.titleО прстену тригонометријских полинома са применом у теорији аналитичких неједнакостиsr
dc.title.alternativeOn trigonometric polynomial ring with applications in the theory of analytic inequalities.en
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractМалешевић, Бранко; Икодиновић, Небојша; Липковски, Aлександар; Петровић, Зоран; Макрагић, Милица Д.; O prstenu trigonometrijskih polinoma sa primenom u teoriji analitičkih nejednakosti;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији