Приказ основних података о дисертацији

Wahhabism as a threat to the regional security of the Balkans

dc.contributor.advisorКековић, Зоран
dc.contributor.otherDragišić, Zoran
dc.contributor.otherAhić, Jasmin
dc.creatorVasović,Ilija R.
dc.date.accessioned2018-08-22T09:21:35Z
dc.date.available2018-08-22T09:21:35Z
dc.date.issued2017-09-22
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5911
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18008/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9769
dc.description.abstractПредмет истраживања у овој докторској дисертацији су безбедносни изазови, ризици и пријетње вехабизма по регионалну безбиједност Балкана. Са становишта безбедносних наука сама појава вехабизма на Балкану преставља у првом реду импликацију по националну безбедност држава које сачињавају „трусно“ подручје Балкана док само омасовљавање овог правца у Исламу прераста у озбиљан безбедносни проблем не само на националном већ и на глобалном нивоу. Имајући у виду постојећу актуелизацију вехабизма на просторима Балкана у самој дисертацији је сагледан његов историјски развој како у Саудијској Арабији гдје представља званичну религију као и долазак на просторе Балкана.sr
dc.description.abstractThe topic of this doctoral thesis of dissertation are the security challenges, risks and threats posed by the religious movement “Wahhabism” to the regional security of the Balkans. The principal goal of this research is the theoretical and empirical comprehension of Wahhabism as a historical, religious, sociological, politicological and security phenomenon, establishing the ways in which it is manifested, its effects on the Islamic religious community, as well as on the Muslim population in regions with Muslim-majority population...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет безбедностиsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectвехабизам, вехабије, селефије, ислам, безбиједност, Црна Гора, изазови, ризициsr
dc.subjectWahhabism, Wahabbis, Salafis, Islam, threats, security, Montenegroen
dc.titleВехабизам као пријетња регионалној безбједности Балканasr
dc.title.alternativeWahhabism as a threat to the regional security of the Balkansen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractKeković, Zoran; Драгишић, Зоран; Aхић, Јасмин; Васовић,Илија Р.; Vehabizam kao prijetnja regionalnoj bezbjednosti Balkana;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији