Show simple item record

dc.contributor.advisorСтаменковић, Мирољуб
dc.contributor.otherТодић, Миланка
dc.contributor.otherТиквеша, Лана
dc.contributor.otherВукша, Марко
dc.contributor.otherАнтонијевић, Радош
dc.creatorМихајловић Вишњић, Јелена
dc.date.accessioned2018-07-15T16:04:17Z
dc.date.available2018-07-15T16:04:17Z
dc.date.issued2018-07-11
dc.date.submitted2018-02-28
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/302
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9693
dc.description.abstractДокторски уметнички пројекат наслова Преиспитивање границе одсуства облика медаље, плакете бави се истраживњем могућности редефинисања традиционалних облика медаље и плакете. Рад се састоји из два дела, теоријског, писаног и практичног дела који се директно ослања на резултате истраживања. Писани део рада чине историјат кованица, медаља и плакета и процеса њихове производње, речника медаљерских појмова те историјског приказа Првог српског устанка као теме на основу које су креиране медаље у оквиру докторског уметничког пројекта као и описа истраживачко уметничког процеса. Истраживачко уметнички процес састојао се из два дела. Након анализе историјских елемената и њихове симболике, креирана су идејна решења медаља, плакета. Њиховом реализацијом кроз више фаза приказане су могућности одсуства облика који јасно дефинише медаљу, плакету. Премиса уметничког пројекта је подразумевала да полазна тачка буду давно успостављени стандарди форме медаље, плакете, плоча кружног или правоугаоног облика са рељефом. Суштина практичног дела докторског уметничког пројекта била је да се у неколико фаза у зависности од медаље, плакете одбаци што више њене површине како би се добила прочишћена, чипкаста форма која је по свом изгледу потпуно другачија од традиционалне. У току тог процеса било је веома важно да се тим медаљама, плакетама значајно смањене површине и сведеног броја елемената не наруше улога и значење. Свака медаља, плакета настала у оквиру докторског уметничког пројекта Преиспитивање границе одсуства облика медаље, плакете се састоји из више рељефа исте медаље, плакете у којима је на сваком следећем кораку извршена још обимнија редукција. Број рељефа у оквиру сваке серије медаље, плакете се мења у зависности од почетне скице и броја елемената који је коришћен у њеном креирању као и онога што је сматрано крајњом границом у прочишћавању форме. У третирању форме и њених елемената дошло се границе када креирани облик медаље, плакете чине само два елемента.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметностиsr
dc.sourceУниверзитет уметности у Београдуsr
dc.subjectкованицеsr
dc.subjectмедаљаsr
dc.subjectплакетаsr
dc.subjectПрви српски устанакsr
dc.subjectсимболикаsr
dc.subjectрељефsr
dc.subjectобликsr
dc.subjectповршинаsr
dc.titleПреиспитивање границе одсуства облика медаље, плакетеsr
dc.typeProjecten
dcterms.abstractStamenković, Miroljub; Antonijević, Radoš; Vukša, Marko; Tikveša, Lana; Todić, Milanka; Mihajlović Višnjić, Jelena; Preispitivanje granice odsustva oblika medalje, plakete;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record