Приказ основних података о дисертацији

Flow in the gradually converging stepped spillway

dc.contributor.advisorSavić, Ljubodrag
dc.contributor.otherKapor, Radomir
dc.contributor.otherProdanović, Dušan
dc.contributor.otherMladenović, Nikola
dc.contributor.otherJaćimović, Nenad
dc.creatorZindović, Budo
dc.date.accessioned2018-07-06T12:58:17Z
dc.date.available2018-07-06T12:58:17Z
dc.date.issued2018-02-28
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5884
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17837/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513792146
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9603
dc.description.abstractСтепенасти брзотоци су популарна мера за дисипацију енергије преливене воде. Своју популарност дугују добрим дисипационим карактеристикама и нижом ценом изградње у односу на класичне брзотоке са глатним дном. Ефикасност дисипације енергије степенастог брзотока расте са повећањем његове ширине. У овој дисер- тацији анализиране су хидрауличке последице струјања у степенастом брзотоку са постепеним смањењем ширине канала. Истраживање је спроведено мерењима на два физичка модела и нумеричким симулацијама...sr
dc.description.abstractStepped spillways are popular energy dissipators. Compared to classic smooth spillways, stepped spillways present a good balance between energy dissipation and low construction costs. Energy efficiency dissipation is proportional to spillway width. This dissertation deals with hydraulics of the gradually converging stepped spillways. The research included measurements on two scale-models and numerical simulations...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Грађевински факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectstepped spillway, gradually converging chute, standing wave, aerated flows, viii multiphase flows, numerical modellingsr
dc.subjectстепенасти брзоток, постепено сужење канала, стојећи талас, аерисани токови, вишефазна струјања, нумерички моделen
dc.titleСтрујање у степенастом брзотоку са постепеним смањењем ширине коритаsr
dc.title.alternativeFlow in the gradually converging stepped spillwayen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractСавић, Љубодраг; Продановић, Душан; Јаћимовић, Ненад; Капор, Радомир; Младеновић, Никола; Зиндовић, Будо; Strujanje u stepenastom brzotoku sa postepenim smanjenjem širine korita;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији