Приказ основних података о дисертацији

Elementary operators and inner product type transformers on ideals of compact operators generated by p-modified norms and their duals.

dc.contributor.advisorJocić, Danko
dc.contributor.otherĐorđević, Dragan
dc.contributor.otherKrtinić, Đorđe
dc.creatorMilošević, Stefan U.
dc.date.accessioned2018-07-03T15:29:57Z
dc.date.available2018-07-03T15:29:57Z
dc.date.issued2018-02-22
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5858
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17768/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50176527
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9571
dc.description.abstractU ovom radu predstavljene su nejednakosti vezane za norme elementarnih operatora i transformacija tipa skalarnog proizvoda, sa posebnim osvr- tom na Xatenove norme ukoliko su familije operatora koje generixu date transformacije proizvo ne, odnosno Q norme ukoliko se barem jedna od datih familija sastoji od meusobno komutirajuih normalnih operatora. Između ostalog, pokazane su nejednakosti koje uopštavaju nejednakost...sr
dc.description.abstractIn this paper we present some norm inequalities for certain elementary operators and inner product type transformers, specially for Schatten norms, if the families of operators generating those transforms consists of arbitrary operators, and Q norms if at least one of those families consists of mutually commuting normal operators. Among others, we present inequalities that are generalizing the inequality...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Математички факултетsr
dc.rightsAutorstvo 3.0 Srbija (CC BY 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectElementarni operatori, Unitarno invarijantne norme, Q norme, Spektralni operatori defektasr
dc.subjectElementary operators, Unitarily invariant norms, Q norms, Spectral defect operatorsen
dc.titleЕлементарни оператори и трансформације типа скаларног производа на идеалима компактних оператора генерисаним p-модификованим нормама и њиховим дуалимаsr
dc.title.alternativeElementary operators and inner product type transformers on ideals of compact operators generated by p-modified norms and their duals.en
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractЈоцић, Данко; Кртинић, Ђорђе; Ђорђевић, Драган; Милошевић, Стефан У.; Elementarni operatori i transformacije tipa skalarnog proizvoda na idealima kompaktnih operatora generisanim p-modifikovanim normama i njihovim dualima;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији