Приказ основних података о дисертацији

Determinante promena kompetencija ljudskih resursa u turističkim agencijama u Republici Srbiji

dc.contributor.advisorNešić, Milan
dc.contributor.otherVasiljević, Đorđije
dc.contributor.otherJegdić, Vaso
dc.creatorMišković, Ivana
dc.date.accessioned2018-06-11T20:55:30Z
dc.date.available2018-06-11T20:55:30Z
dc.date.issued2017-10-02
dc.identifier.urihttps://educons.edu.rs/studije/doktorske-studije/repozitorijum/sr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9510
dc.description.abstractPromene na turističkom tržištu nastale kao tekovina informatičke revolucije uslovile su pojavu novih oblika turističkog posredovanja, novih oblika zapošljavanja i inoviranje strukture upravljanja i organizacije uobičajenih radnih procesa. Kada je u pitanju agencijsko poslovanje u Republici Srbiji, uočena je potreba za adekvatnijom edukacijom kadrova za rad u novonastalim tržišnim uslovima. Stoga, primarni istraživački zadatak doktorske disertacije predstavlja detaljno ispitivanje strukture i ključnih kompetencija kadrova zaposlenih u turističkim agencijama u Srbiji. Takođe, istraživanjem su identifikovana i novonastala zanimanja i radne pozicije u agencijama, novi oblici zapošljavanja i radnog angažovanja, te znanja i veštine koje se očekuju od mladih kadrova. Istraživanjem je obuhvaćena i analiza kurikuluma fakulteta turističkog smera, kako bi se identifikovalo koja su to znanja i veštine za kojima postoji potražnja na tržištu rada, a nisu obuhvaćena postojećim akademskim studijskim programima. Istraživanje je po metodološkoj prirodi realizovano kao sistemska neeksperimentalna studija. Empirijska građa je prikupljena primenom tehnike polu-strukturisanog intervjua. Rezultati istraživanja omogućavaju sticanje jasnije slike o tome koje kadrove će turističke agencije zapošljavati poslujući u savremenom tehnološkom okruženju i u kom pravcu će se kretati procesi dalje transformacije poslovanja i strukture ljudkih resursa. Takođe, rezultati intervjua su dovedeni u vezu sa postojećim sistemom školovanja kadrova u turzimu, kako u okviru formalnog, tako i u okviru neformalnog obrazovanja.sr
dc.language.isosrpsr
dc.publisherУниверзитет Едуконс, Факултет за спорт и туризамsr
dc.rightsАуторство – некомерцијално (CC BY-NC)sr
dc.sourceУниверзитет Едуконсsr
dc.subjectSavremene tendencije, obrazovanje, kompetencije, ljudski resursi, turističke agencije, turizamsr
dc.subject.classificationDruštveno-humanističke naukesr
dc.titleDeterminante promena kompetencija ljudskih resursa u turističkim agencijama u Republici Srbijisr
dc.title.alternativeDeterminante promena kompetencija ljudskih resursa u turističkim agencijama u Republici Srbijisr
dc.typeThesisen
dcterms.abstractНешић, Милан; Јегдић, Васо; Васиљевић, Ђорђије; Мишковић, Ивана; Детерминанте промена компетенција људских ресурса у туристичким агенцијама у Републици Србији; Детерминанте промена компетенција људских ресурса у туристичким агенцијама у Републици Србији;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији