Приказ основних података о дисертацији

Интегрисани модел управљања одржавањем фл[е]!ксибилних коловоза на нивоу меже

dc.contributor.advisorMladenović, Goran
dc.contributor.otherŠušić, Nenad
dc.contributor.otherBranisavljević, Nemanja
dc.creatorĆirilović, Jelena B.
dc.date.accessioned2018-05-28T12:07:08Z
dc.date.available2018-05-28T12:07:08Z
dc.date.issued2017-11-29
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5783
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17652/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513757074
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9484
dc.description.abstractПоследњих година, предузећа која се баве одржавањем путне инфраструктуре, на државном и локалном нивоу, се суочавају са новим захтевима када је реч о одржавању путева. Поред потребе да се смање укупни трошкови одржавања путне мреже и ускладе са реалним могућностима и расположивим буџетом, и да се у исто време обезбеди одржавање путне мреже у одговарајућем и стабилном стању, предузећа која управљају путном инфраструктуром се налазе пред још захтевнијим изазовом, а то је укључивање климатских промена и утицаја на животну средину у процес одлучивања...sr
dc.description.abstractIn recent years, road agencies and authorities, responsible for maintaining road networks on a national level, are being faced with new challenges. In addition to their attempt to keep overall maintenance costs low while keeping their road networks in an appropriate condition, road agencies are facing even more demanding challenges as they become obliged to incorporate effects of global climate change and other environmental and social impacts into their decision making process...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languageen
dc.publisherУниверзитет у Београду, Грађевински факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectОдржавање путева, асфалтни коловози, стратегије одржавања, методе оптимизације, методе процене трошкова, путна мрежа, емисије угљен диоксидаsr
dc.subjectRoad maintenance, asphalt pavements, maintenance strategies, optimization methods, cost estimation models, road network, carbon dioxide emissionsen
dc.titleAn integrated network-level management model for maintenance of flexible pavementssr
dc.title.alternativeИнтегрисани модел управљања одржавањем фл[е]!ксибилних коловоза на нивоу межеen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractМладеновић, Горан; Шушић, Ненад; Бранисављевић, Немања; Ћириловић, Јелена Б.;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији