Show simple item record

dc.contributor.advisorPerović, Milenko
dc.contributor.otherProle, Dragan
dc.contributor.otherČučković, Aleksandar
dc.contributor.otherPerović, Milenko
dc.creatorVlaški, Stanko
dc.date.accessioned2018-05-12T06:43:10Z
dc.date.available2018-05-12T06:43:10Z
dc.date.issued2018-02-07
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija151800945875791.pdf?controlNumber=(BISIS)107083&fileName=151800945875791.pdf&id=10927&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=107083&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije151800951067770.pdf?controlNumber=(BISIS)107083&fileName=151800951067770.pdf&id=10929&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije151800951067770.pdf?controlNumber=(BISIS)107083&fileName=151800951067770.pdf&id=10929
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9430
dc.description.abstractIstraživanje tematizuje Hegelovo kritiĉko vrednovanje ranoromantiĉarskog poimanja religije kao centralni aspekat Hegelove kritike romantiĉarskog duhovnog strujanja uopšte. Autor polazi od naĉina na koji Hegel određuje pojam filozofije religije. Saglasno tom pojmu, poimanje religije kod romantiĉara propituje se s obzirom na naĉin na koji su vodeći predstavnici tzv. jenske romantike (Šlajermaher, Šlegel, Novalis) pristupali pitanju o pojmu boga, problemu forme religijske svesti, pitanju o odnosu religije prema onome praktiĉkom i pitanju o odnosu religije prema umetnosti i filozofiji. Romantiĉarski pojam religije manifestovaće se pre svega kao programsko depotenciranje pitanja o pojmu boga i božjem postojanju, favorizacija formi neposrednosti svesti kao formi koje jesu autentiĉno religijske, razgraniĉenje religije od sfere ljudskog praksisa i nagovor na kreiranje nove religiije. Hegel ovakvom pojmu religije kritiĉki pristupa kao obliku duhovnosti koji je u ontološkom pogledu zasnovan Fihteovim filozofskim stanovištem. Kritika romantiĉarskog pojma religije kod Hegela biva konkretizovana kao kritika apsolutizacije formi neposrednosti religijske svesti, kao kritika promišljanja odnosa religije i drţave koje nije reflektovalo razliku onoga što jeste drţava i onoga što jeste građansko društvo i kao opozivanje mogućnosti da se moderna religioznost revitalizuje u liku romantiĉarske nove religije umetnosti.sr
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectfilozofija religijesr
dc.subjectHegelsr
dc.subjectromantizamsr
dc.subjectreligijasr
dc.subjectŠlajermahersr
dc.subjectŠlegelsr
dc.subjectNovalissr
dc.titleHegelova kritika romantiĉarskog poimanja religijesr
dc.typeDoktorska disertacijasr
dcterms.abstractПеровић, Миленко; Перовић, Миленко; Чучковић, Aлександар; Проле, Драган; Влашки, Станко; Хегелова критика романтиĉарског поимања религије; Хегелова критика романтиĉарског поимања религије;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record