Show simple item record

dc.contributor.advisorRadulović, Olivera
dc.contributor.otherPešikan-Ljuštanović, Ljiljana
dc.contributor.otherJakšić-Provči, Branka
dc.contributor.otherMrkalj, Zona
dc.contributor.otherRadulović, Olivera
dc.creatorMilanov, Albina
dc.date.accessioned2018-05-12T06:43:09Z
dc.date.available2018-05-12T06:43:09Z
dc.date.issued2017-10-02
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija150693750703241.pdf?controlNumber=(BISIS)105068&fileName=150693750703241.pdf&id=10538&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=105068&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije150693751632375.pdf?controlNumber=(BISIS)105068&fileName=150693751632375.pdf&id=10539&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije150693751632375.pdf?controlNumber=(BISIS)105068&fileName=150693751632375.pdf&id=10539
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9428
dc.description.abstractU tekstu koji sledi autor se bavi primenom interdisciplinarnog pristupa književnom delu u nastavnoj praksi i metodičkim modelovanjem nastave književnosti. Istraživanje se zasniva na kreiranju modelovanih nastavnih metoda radi uspešne realizacije i primene komparativne analize dela u nastavnom procesu. Navedeni metod je primenjen na odabrana dela iz srednjoškolskog programa, koja su potom obrađena adekvatnim nastavnim metodama i testirana u praksi. Istraživanje u praksi ima za cilj da pokaže efikasnost navedenog metodičkog modela u ostvarivanju funkcionalnih, vaspitnih i obrazovnih ciljeva i ishoda nastave književnosti, kao i u pojačavanju motivisanosti učenika za učešće u nastavi, olakšavanju saznajnog procesa i sistematizacije stečenog znanja, kao i njegove primene u daljem učenju. Istraživanje je obavljeno u tri etape pri kojima su korišćene interdisciplinarna metoda prilikom analize književnog dela i njegove pripreme za nastavu; spektar nastavnih metoda modelovanih tako da što adekvatnije korespondiraju odabranom analitičkom metodu (problemska nastava, rad u grupama, tekst metoda, heuristički dijalog itd), i, na kraju, u cilju beleženja i interpretacije rezultata eksperimentalnog istraživanja korišćene su metode anketiranja (evaluacioni listić za učenike i nastavnike) radi prikupljanja podataka, praćenje i deskripcija nastavnog procesa, kao i deskriptivna metoda prilikom analize i interpretacije rezultata istraživanja. Rezultati istraživanja prikazani u tekstu u potpunosti potvrĎuju hipotezu da prilikom primene inovativnih nastavnih metoda modelovanih u skladu sa interdisciplinarnim pristupom književnom delu učenici demonstriraju pojačanu motivisanost za učešćem u nastavi, interesovanje za samostalni istraživački rad, kao i uspešnost u kritičkom sagledavanju gradiva, donošenju ličnih estetskih sudova i negovanju čitalačkih navika. Mogućnosti daljih istraživanja su brojne, jer se pruža prilika za primenu navedenog modela u korelacijsko-integracijskom sistemu nastave, kao i za osmišljavanje jednog opštijeg pedagoškog istraživanja koje bi obuhvatilo ispitivanje efikasnosti primene navedenog modela na unapređivanje kognitivnih sposobnosti učenika, pojačavanju koncentracije, i sistematizacije znanja u cilju njegove operativnije primene na usvajanje znanja kako iz književnosti, tako iz oblasti drugih predmeta uopšte.sr
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsAttribution
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectInterdisciplinarnostsr
dc.subjectintertekstualnostsr
dc.subjectsemiotički romansr
dc.subjectmetodika nastavesr
dc.subjectheuristički dijalogsr
dc.subjectmotivacijasr
dc.subjectučenjesr
dc.titleTumačenje književnog dela u kontekstu drugih umetnosti (Na primerima iz srednjoškolskih programa za književnost)sr
dc.typeDoktorska disertacijasr
dcterms.abstractРадуловић, Оливера; Пешикан-Љуштановић, Љиљана; Јакшић-Провчи, Бранка; Радуловић, Оливера; Мркаљ, Зона; Миланов, Aлбина; Тумачење књижевног дела у контексту других уметности (На примерима из средњошколских програма за књижевност); Тумачење књижевног дела у контексту других уметности (На примерима из средњошколских програма за књижевност);


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record