Приказ основних података о дисертацији

Djura Jaksić's paintings

dc.contributor.advisorMakuljević, Nenad
dc.contributor.otherBrajović, Saša
dc.contributor.otherStošić, Ljiljana
dc.creatorMišić, Snežana V.
dc.date.accessioned2018-04-23T11:29:49Z
dc.date.available2018-04-23T11:29:49Z
dc.date.issued2018-02-19
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5736
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17559/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=529366423
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9410
dc.description.abstractСликарство Ђуре Јакшића је током XX века било предмет интересовања и истраживања српске историје уметности, што је резултирало научним студијама од којих су последњи комплексни осврти објављени 1978. године. У међувремену сазнања о Ђури Јакшићу су се увећала а методолошки принципи истраживања изменили, што нас је подстакло да сликарство Ђуре Јакшића и његове идејне основе преиспитамо, анализирамо и тумачимо с позиције савремених истраживања националне и европске уметности и визуелне културе XIX века, као и да покушамо да редефинишемо досадашње критичке и историографске анализе Јакшићевог сликарства...sr
dc.description.abstractDuring the 20th century Djura Jaksic’s painting was a subject of interest and research in the Serbian history of art, which resulted in scientific studies. The last complex reviews were published in 1978. Meanwhile, the knowledge about Djura Jaksic has grown and the methodological research principles have changed, which led us to reassess, analyse and discuss Djura Jaksic’s painting and his ideas from the point of view of the contemporary research of national and European art and visual culture of the 19th century. We also want to try to redefine critical and historiographical analyses of Jaksic’s painting that have been done up till now...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЂура Јакшић, сликарство, XIX век, религиозна слика, портрет, историјска слика, национална идеја.sr
dc.subjectDjura Jaksic, painting, the 19th century, religious art, portrait, historical painting, national idea.en
dc.titleСликарство Ђуре Јакшићаsr
dc.title.alternativeDjura Jaksić's paintingsen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractМакуљевић, Ненад; Стошић, Љиљана; Брајовић, Саша; Мишић, Снежана В.; Slikarstvo Đure Jakšića;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији