Приказ основних података о дисертацији

Development and optimization of novel eletronic device for automatic control of liquid starter fertilizer injection in maize sowing.

dc.contributor.advisorDimitrijević, Aleksandra
dc.contributor.otherMarković, Dragan
dc.contributor.otherMiodragović, Rajko
dc.contributor.otherDolijanović, Željko
dc.contributor.otherGligorijević, Kosta
dc.creatorDražić, Milan S.
dc.date.accessioned2018-04-23T09:29:33Z
dc.date.available2018-04-23T09:29:33Z
dc.date.issued2018-01-25
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5688
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17401/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49959183
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9370
dc.description.abstractСавремена пољопривредна производња се не може замислити без одговарајуће пољопривредне опреме и средстава механизације, чија употреба обезбеђује оптималне и стабилне приносе и знатно утиче на повећање продуктивности и економичности рада, уз сталну тежњу ка оставрењу максималног квалитета, минималне цене коштања производа и заштити животне средине.sr
dc.description.abstractModern agricultural production cannot be imagined without appropriate application of agricultural equipment and machinery, which provides optimal and stable yields and has significant influence on the increase of productivity and profitability, with a constant tendency towards achieving maximum quality, minimum production costs and environmental protection.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Пољопривредни факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/31051/RS//
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectсетва кукуруза, аутоматско уношење ђубрива, електронски уређај ЕУКУ-01, фотоелектрични сензор, електрична бризгаљкаsr
dc.subjectcorn sowing, automatic fertilizer application, electronic device EUKU-01, photoelectric sensor, electrical injectoren
dc.titleРазвој и оптимизација новог електронског уређаја за аутоматску контролу уношења течног стартног ђубрива у сетви кукурузаsr
dc.title.alternativeDevelopment and optimization of novel eletronic device for automatic control of liquid starter fertilizer injection in maize sowing.en
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractДимитријевић, Aлександра; Марковић, Драган; Миодраговић, Рајко; Глигоријевић, Коста; Долијановић, Жељко; Дражић, Милан С.; Razvoj i optimizacija novog elektronskog uređaja za automatsku kontrolu unošenja tečnog startnog đubriva u setvi kukuruza;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији