Приказ основних података о дисертацији

Method for optimisation and design of assembly systems based on leanconcept

dc.contributor.advisorLazarević, Milovan
dc.contributor.otherĆosić, Ilija
dc.contributor.otherHerakovič, Niko
dc.contributor.otherBeker, Ivan
dc.contributor.otherStankovski, Stevan
dc.contributor.otherLazarević, Milovan
dc.creatorDragičević, Dragan
dc.date.accessioned2018-04-23T08:33:35Z
dc.date.available2018-04-23T08:33:35Z
dc.date.issued2018-04-11
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija151428492332467.pdf?controlNumber=(BISIS)106907&fileName=151428492332467.pdf&id=10836&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=106907&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije151428495640761.pdf?controlNumber=(BISIS)106907&fileName=151428495640761.pdf&id=10837&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije151428495640761.pdf?controlNumber=(BISIS)106907&fileName=151428495640761.pdf&id=10837
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9339
dc.description.abstractIstraživanja u okviru doktorske disertacije usmerena su ka razvoju metode za projektovanje i optimizaciju sistema za montažu zasnovanih na lean konceptu. Analizirani su postojeći instrumenti lean-a i posebno je istražen njihov uticaj na razvoj sistema za montažu i analizu ključnih parametara sistema. Na osnovu prethodnog istraživanja, izvršena je selekcija instrumenata lean koncepta koji su implementirani u metodu za projektovanje i optimizaciju sistema za montažu. Verifikacija predložene metode realizovana je na studiji slučaja optimizacije postojećeg sistema za montažu cirkulacionih pumpi. Osim navedenog, izvršeno je i projektovanje potpuno novog sistema za montažu cirkulacionih pumpi.sr
dc.description.abstractResearch in this PhD thesis is focused on development of method for optimization and design of assembly systems based on lean concept. Existing instruments of lean are analysed especially their impact on development of assembly system and key parameters analysis. Based on previous research a selection of lean instruments was made and they were implemented in method for optimization and design of assembly sustems. Verification of proposed method was realized on case study where existing assembly system was optimized. In adition to the above completely new assembly system was designed using proposed method.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Факултет техничких наукаsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectLean, sistemi za montažusr
dc.subjectLean, assembly systemsen
dc.titleMetoda za projektovanje i optimizaciju sistema za montažu zasnovanih na lean konceptusr
dc.title.alternativeMethod for optimisation and design of assembly systems based on leanconcepten
dc.typeDoktorska disertacijasr
dcterms.abstractЛазаревић, Милован; Станковски, Стеван; Ћосић, Илија; Херакович, Нико; Бекер, Иван; Лазаревић, Милован; Драгичевић, Драган; Метода за пројектовање и оптимизацију система за монтажу заснованих на леан концепту; Метода за пројектовање и оптимизацију система за монтажу заснованих на леан концепту;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији