Show simple item record

Приступ интеграцији техничких простора заснован на пресликавањима иинжењерству вођеном моделима;
Pristup integraciji tehničkih prostora zasnovan na preslikavanjima iinženjerstvu vođenom modelima

dc.contributor.advisorRistić, Sonja
dc.contributor.advisorLuković, Ivan
dc.contributor.otherMilosavljević, Gordana
dc.contributor.otherMernik, Marjan
dc.contributor.otherKordić, Slavica
dc.contributor.otherRistić, Sonja
dc.contributor.otherLuković, Ivan
dc.creatorDimitrieski, Vladimir
dc.date.accessioned2018-04-11T12:28:44Z
dc.date.available2018-04-11T12:28:44Z
dc.date.issued2018-03-30
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija151298187081911.pdf?controlNumber=(BISIS)106738&fileName=151298187081911.pdf&id=10767&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=106738&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije151298188085762.pdf?controlNumber=(BISIS)106738&fileName=151298188085762.pdf&id=10768&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije151298188085762.pdf?controlNumber=(BISIS)106738&fileName=151298188085762.pdf&id=10768
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9309
dc.description.abstractIn order to automate development of integration adapters in industrial settings, a model-driven approach to adapter specification is devised. In this approach, a domain-specific modeling language is created to allow specification of mappings between integrated technical spaces. Also proposed is the mapping automation engine that comprises reuse and alignment algorithms. Based on mapping specifications, executable adapters are automatically generated and executed. Results of approach evaluations indicate that it is possible to use a model-driven approach to successfully integrate technical spaces and increase the automation by reusing domainspecific mappings from previously created adapters.en
dc.description.abstractЗа потребе повећања степена аутоматизације развоја адаптера за интеграцију у индустријском окружењу, осмишљен је моделом вођен приступ развоју адаптера. У оквиру овог приступа развијен је наменски језик за спецификацију пресликавања између техничких простора који су предмет интеграције. Приступ обухвата и алгоритме за поравнање и поновно искориштење претходно креираних пресликавања са циљем аутоматизације процеса спецификације. На основу креираних пресликавања, могуће je аутоматски генерисати извршиви код адаптера. У испитивањима приступа, показано је да је могуће успешно применити моделом вођен приступ у интеграцији техничких простора као и да је могуће успешно повећати степен аутоматизације поновним искоришћењем претходно креираних пресликавања.sr
dc.description.abstractZa potrebe povećanja stepena automatizacije razvoja adaptera za integraciju u industrijskom okruženju, osmišljen je modelom vođen pristup razvoju adaptera. U okviru ovog pristupa razvijen je namenski jezik za specifikaciju preslikavanja između tehničkih prostora koji su predmet integracije. Pristup obuhvata i algoritme za poravnanje i ponovno iskorištenje prethodno kreiranih preslikavanja sa ciljem automatizacije procesa specifikacije. Na osnovu kreiranih preslikavanja, moguće je automatski generisati izvršivi kod adaptera. U ispitivanjima pristupa, pokazano je da je moguće uspešno primeniti modelom vođen pristup u integraciji tehničkih prostora kao i da je moguće uspešno povećati stepen automatizacije ponovnim iskorišćenjem prethodno kreiranih preslikavanja.sr
dc.languageen
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Факултет техничких наукаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/44010/RS//
dc.rightsAttribution-NonCommercial
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectSystem Integration, Model-Driven Software Development, ModelTransformations, Domain-Specific Languages, Technical Spacesen
dc.subjectИнтеграција система, развој софтвера вођен моделима,трансформације модела, наменски језици, технички просториsr
dc.subjectIntegracija sistema, razvoj softvera vođen modelima,transformacije modela, namenski jezici, tehnički prostorisr
dc.titleModel-Driven Technical Space Integration Based on a Mapping Approachen
dc.title.alternativeПриступ интеграцији техничких простора заснован на пресликавањима иинжењерству вођеном моделимаsr
dc.title.alternativePristup integraciji tehničkih prostora zasnovan na preslikavanjima iinženjerstvu vođenom modelimasr
dc.typeDoktorska disertacijasr
dcterms.abstractРистић, Соња; Луковић, Иван; Милосављевић, Гордана; Мерник, Марјан; Кордић, Славица; Ристић, Соња; Луковић, Иван; Димитриески, Владимир;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record