Show simple item record

Perspektive razvoja sportskog turizma u Crnoj Gori

dc.contributor.advisorШиљак, Виолета Љ.
dc.contributor.otherПарчина, Ивана Н.
dc.contributor.otherХабић, Весна Д.
dc.contributor.otherМијатовић, Слађана
dc.creatorДрљевић, Веселин
dc.date.accessioned2018-01-10T10:07:41Z
dc.date.available2018-01-10T10:07:41Z
dc.date.issued2018-01-15
dc.identifier.urihttp://www.alfa.edu.rs/O-Univerzitetu/Repozitorijum/FMS-Veselin-Drljevic-9.11.2017sr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9095
dc.description.abstractОвим научним истраживањем утврђене су перспективе развоја спортског туризма у Црној Гори. У савременом друштву је неопходно посматрати спорт и туризам са научне стране, због валидног разумевања проблема спортског туризма у Црној Гори. На основу теоријске поставке проблема истраживања дефинисан је предмет овог проучавања који се односиo на перспективу развоја спортског туризма у Црној Гори. Циљ истраживања је представљао теоријски и практични допринос утврђивању будућих праваца/перспективе развоја спортског туризма у Црној Гори. Током истраживања примењен је одговарајући теоријско – методолошки оквир који је омогућио да се овим истраживањем постигну релевантни и исправни резултати и закључци. Истраживање „Перспективе развоја спортског туризма у Црној Гори“ засновано је на примени фундаменталних научних метода - метода анализе, експликације каузално-дескриптивни, компаративни и статистички метод. Посебан значај у току овог истраживања имали су примарни извори. Резултати истраживања су потврдили и доказали постављене претпоставке: да Министарство одрживог развоја и туризма, као и локалне туристичке организације финансијски недовољно потпомажу спортско-туристичке манифестације, као и изградњу и одржавање спортских објеката; да спортски садржаји нису на адеквеатан начин промовисани у склопу свеукупне туристичке понуде Црне Горе; да богатство природних ресурса треба искористити као основу у развоју спортско - туристичких садржаја Црне Горе; да постојећа спортска инфраструктура недовољна је за бржи развој спортског туризма и да спортско – туристички садржаји повећавају приходе дестинацији, чине је атрактивнијом и занимљивијом за посетиоце. Потврђена је и генерална хипотеза да Менаџмент Министарства одрживог развоја и туризма није разрадио стратегију маркентишког наступа Црне Горе у промоцији развоја спортског туризма. Значај овог истраживања се огледа у могућем доприносу будућем развоју спортског туризма у Црној Гори.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет „Алфа БК“, Факултет за менаџмент у спортуsr
dc.rightsАуторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)sr
dc.sourceУниверзитет „Алфа БК“sr
dc.subjectСпортски туризамsr
dc.subjectМанаџментsr
dc.subject.classificationМенаџмент и бизнисsr
dc.subject.classificationФизичко васпитање и спортsr
dc.titleПерспективе развоја спортског туризма у Црној Гориsr
dc.titlePerspektive razvoja sportskog turizma u Crnoj Gorien
dc.typeThesisen
dcterms.abstractŠiljak, Violeta Lj.; Mijatović, Slađana; Habić, Vesna D.; Parčina, Ivana N.; Drljević, Veselin; Perspektive razvoja sportskog turizma u Crnoj Gori;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record