Show simple item record

Modern trends in teaching and learning English for specific purposes in the field of information technology ; Современные тенденции в преподавании и изучении английского как языка профессиональной деятельности в области информационных технологий.

dc.contributor.advisorTrbojević-Milošević, Ivana
dc.creatorKnežević, Žana V.
dc.date.accessioned2017-12-26T12:17:11Z
dc.date.available2017-12-26T12:17:11Z
dc.date.issued2017-09-18
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5519
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16922/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49638159
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9070
dc.description.abstractOva teza bavi se primjenom savremenih tehnologija u nastavi engleskog kao jezika struke, sa posebnom pažnjom na engleski za informacione tehnologije, na institucijama visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Predstavljeni su rezultati istraživanja koje je najvećim dijelom sprovedeno na Fakultetu za informacione tehnologije Univerziteta „Mediteran“ Podgorica, kao i na drugim fakultetima istog univerziteta, Univerzitetu Crne Gore i Univerzitetu Donja Gorica. Istraživanje je sprovedeno tokom akademskih 2014/2015. i 2015/2016, i u njemu je učestvovalo 32 nastavnika stranih jezika i 278 studenata sa tri univerziteta u Crnoj Gori. Za prikupljanje podataka korišteni su upitnici: 1) upitnik za nastavnike engleskog jezika, 2) upitnik za studente pet fakulteta Univerziteta „Mediteran“ Podgorica i pet odsjeka za informacione tehnologije sa dva fakulteta Univerziteta Crne Gore i 3) upitnik za studente fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta „Mediteran“. Istraživanje je izvršeno u dvije faze. U prvoj fazi su ispitani studenti sa tri univerziteta o upotrebi savremenih tehnologija pri učenju engleskog jezika i engleskog jezika struke. Glavni cilj je bio utvrditi da li studenti fakulteta i odsjeka za informacione tehnologije bolje i svrsishodnije koriste tehnologije za učenje engleskog jezika. U ovoj fazi su, takođe, uvedene primjene bloga, vikija, kreiranja video materijala i veb stranica u nastavu engleskog jezika za informacione tehnologije na Fakultetu za informacione tehnologije (FIT), Univerzitet „Mediteran“ Podgorica. Predstavljeno je kako studenti doživljavaju ove tehnologije. U drugoj fazi, prikupili smo i obradili podatke o primjeni tehnologija u nastavi stranih jezika od strane nastavnika na institucijama visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Rezultati dobijeni u istraživanju pokazali su da studenti koriste tehnologije za učenje, ali da to ne čine sa ciljem da poboljšaju jezičke vještine, već da dobiju tražene informacije. Nisu dobijeni relevantni podaci kojima se pokazuje da studenti informacionih tehnologija kvalitetnije koriste tehnologije za učenje. Studenti FIT-a su pokazali da tehnologije primijenjene u nastavi engleskog za IT imaju veliki potencijal i svrsishodne III su za učenje jezika. Konačno, rezultati dobijeni upitnikom za nastavnike, pokazali su da visokoobrazovne ustanove nemaju odgovarajuće strategije za primjenu tehnologija u nastavi. Nastavnici uglavnom samoinicijativno uključuju tehnologije u svoj rad, ali je ta upotreba vrlo uska i najčešće usmjerena na komunikaciju.sr
dc.description.abstractThis thesis deals with the application of modern technology in teaching English for Specific Purposes, with a focus on English for Information Technology, in higher education institutions in Montenegro. The results of the research presented in the thesis was mainly conducted at the Faculty of Information Technology (FIT), University "Mediterranean" Podgorica, as well as at the other five faculties of this university, the University of Montenegro and University Donja Gorica. The research was conducted during academic years 2014/15 and 2015/16, and it included 32 English teachers and 278 students from the three universities in Montenegro participated. The data were collected through questionnaires: 1) a questionnaire for English teachers, 2) a questionnaire for the students of five faculties of the University "Mediterranean" Podgorica and five departments of information technology at two faculties of the University of Montenegro, and 3) a questionnaire for the students of the Faculty of Information Technology, University "Mediterranean". The survey was carried out in two stages. In the first stage, students from the three universities were tested on the use of modern technologies in English language learning and teaching. The main objective was to determine whether the students from the faculties and departments of information technology use technology for learning English. At this stage, the application of a blog, a wiki, creating videos and Web pages was introduced in teaching English for Information Technology at the Faculty of Information Technology, University "Mediterranean" Podgorica. Then we presented how students perceived these technologies. In the second stage, we collected and processed the data on the application of technology in foreign language teaching by teachers in higher education institutions in Montenegro. The results obtained in the study showed that students use technology to learn, not in order to improve their language skills, but to get the required information. The results did not confirm the hypothesis that students of information technology use technology for learning more efficiently. The students of the FIT showed that the technologies V applied in teaching English for IT had great potential and were appropriate for language learning. Finally, the results obtained from the questionnaires for teachers showed that higher education institutions do not have adequate strategies for the implementation of technology in teaching. The teachers mostly initiate involving technology in their work by themselves, but this use is very narrow and mostly focused on communication.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectengleski jezik struke (ESP)sr
dc.subjectEnglish for Specific Purposes (ESP)en
dc.subjectinformation technologyen
dc.subjecthigher education institutionsen
dc.subjectblogen
dc.subjectwikien
dc.subjectwebsiteen
dc.subjectvideo materialen
dc.subjectcase studyen
dc.subjectinformacione tehnologijesr
dc.subjectvisokoobrazovne institucijesr
dc.subjectblogsr
dc.subjectvikisr
dc.subjectveb sajtsr
dc.subjectvideo materijalsr
dc.subjectstudija slučajasr
dc.titleSavremeni trendovi u nastavi i učenju engleskog kao jezika struke u oblasti informacionih tehnologijasr
dc.title.alternativeModern trends in teaching and learning English for specific purposes in the field of information technology ; Современные тенденции в преподавании и изучении английского как языка профессиональной деятельности в области информационных технологий.en
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractТрбојевић-Милошевић, Ивана; Кнежевић, Жана В.; Савремени трендови у настави и учењу енглеског као језика струке у области информационих технологија; Савремени трендови у настави и учењу енглеског као језика струке у области информационих технологија;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record