Show simple item record

Erotografija u srpskoj književnosti XVIIIi XIX veka

dc.contributor.advisorDamjanov, Sava
dc.contributor.otherMaksimović, Goran
dc.contributor.otherEraković, Radoslav
dc.contributor.otherVukićević, Dragana
dc.contributor.otherDamjanov, Sava
dc.creatorJusufović, Vesna
dc.date.accessioned2017-12-22T12:25:17Z
dc.date.available2017-12-22T12:25:17Z
dc.date.issued2014-04-09
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija139702788374752.pdf?controlNumber=(BISIS)85919&fileName=139702788374752.pdf&id=1748&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=85919&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije139702788430038.pdf?controlNumber=(BISIS)85919&fileName=139702788430038.pdf&id=1749&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije139702788430038.pdf?controlNumber=(BISIS)85919&fileName=139702788430038.pdf&id=1749
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9045
dc.description.abstractУ овом раду пажња је усмерена је на истраживање корпуса литерарног материјала еротске садржине, односно књижевно-уметничких текстова с елементима еротског, који су обухваћени периодом од почетка осамнаестог до краја деветнаестог века. Циљ рада је редефинисање релевантаног корпуса еротске грађе у оквиру прозних и поетских књижевних текстова изабраног временског периода, те њихово прикључивање јединственом еротографском литерарном систему. Задатак и важност овог подухвата лежи у неопходности утврђивања позиције еротографије у српској књижевности, чије истраживање, разуме се, још увек није завршено.  sr
dc.description.abstractU ovom radu pažnja je usmerena je na istraživanje korpusa literarnog materijala erotske sadržine, odnosno književno-umetničkih tekstova s elementima erotskog, koji su obuhvaćeni periodom od početka osamnaestog do kraja devetnaestog veka. Cilj rada je redefinisanje relevantanog korpusa erotske građe u okviru proznih i poetskih književnih tekstova izabranog vremenskog perioda, te njihovo priključivanje jedinstvenom erotografskom literarnom sistemu. Zadatak i važnost ovog poduhvata leži u neophodnosti utvrđivanja pozicije erotografije u srpskoj književnosti, čije istraživanje, razume se, još uvek nije završeno.  sr
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsAttribution
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectЕротографија, табу, рукописне песмарице,гражданско, народно, просветитељство,мемоари, путописиsr
dc.subjectErotografija, tabu, rukopisne pesmarice,graždansko, narodno, prosvetiteljstvo,memoari, putopisisr
dc.titleЕротографија у српској књижевности XVIIIи XIX векаsr
dc.title.alternativeErotografija u srpskoj književnosti XVIIIi XIX vekasr
dc.typeDoktorska disertacijasr
dcterms.abstractДамјанов, Сава; Максимовић, Горан; Ераковић, Радослав; Вукићевић, Драгана; Дамјанов, Сава; Јусуфовић, Весна; Erotografija u srpskoj književnosti XVIIIi XIX veka;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record