Show simple item record

The concepts of the thematic programme of the Church of Saint Demetrios at Markov Manastir.

dc.contributor.advisorMarković, Miodrag
dc.contributor.otherVojvodić, Dragan
dc.contributor.otherStarodubcev, Tatjana
dc.creatorTomić Đurić, Marka D.
dc.date.accessioned2017-12-20T13:08:54Z
dc.date.available2017-12-20T13:08:54Z
dc.date.issued2017-04-27
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5464
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16849/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49204751
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9043
dc.description.abstractПредмет докторске дисертације јесте тематски програм живописа цркве Светог Димитрија у Марковом манастиру код Скопља. Рад је посвећен тумачењу програмских особености и идејних основа тематског програма овог фреско ансамбла. Подизање монументалне задужбине у скопској Сушици, у близини престонице Српског царства, непосредно је повезано са политичким успоном и новостеченим краљевским достојанством Вукашина Мрњавчевића (1365/1366). Архитектонска анализа споменичке целине показала да је црква подигнута између 1365/1366. и 1371. године. У годинама после Маричке битке задужбина Мрњавчевића украшена је фрескама (1376/1377) заслугом Вукашиновог сина, краља Марка...sr
dc.description.abstractThe doctoral thesis deals with the thematic programme of mural decoration in the Church of Saint Demetrios at Markov Manastir near Skopje. The study focuses on the interpretation of the specific features of the programme and the conceptual foundations of the thematic framework of this fresco ensemble. The construction of the monumental foundation at Sušica near Skopje, located in the vicinity of the capital of the Serbian Empire, was directly associated with the political rise and the newly acquired royal dignity of Vukašin Mrnjavčević (1365/1366). The architectural analysis of the monument shows that the church was built between 1365/1366 and 1371. In the years following the Battle of Maritza, the foundation of the Mrnjavčević family was adorned with frescoes (1376/1377) owing to the efforts of Vukašin’s son, King Marko...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectсрпска уметност XIV векаsr
dc.subjectSerbian art of the 14th centuryen
dc.subjectиконографијаsr
dc.subjectМрњавчевићиsr
dc.subjectзидно сликарствоsr
dc.subjecticonographyen
dc.subjectMrnjavčević familyen
dc.subjectmural paintingen
dc.titleИдејне основе тематског програма живописа цркве Светог Димитрије у Марковом манастируsr
dc.title.alternativeThe concepts of the thematic programme of the Church of Saint Demetrios at Markov Manastir.en
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractМарковић, Миодраг; Војводић, Драган; Стародубцев, Татјана; Томић Ђурић, Марка Д.; Idejne osnove tematskog programa živopisa crkve Svetog Dimitrije u Markovom manastiru;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record