Show simple item record

Marriage and gender roles in Virginia Woolf's the voyage out and Mrs Dalloway ; Брак и гендерные роли в романах по Морю прочь и Миссис Дэллоуэй, Вирджинии Вулф

dc.contributor.advisorDojčinović, Biljana
dc.contributor.otherPaunović, Zoran
dc.contributor.otherGordić-Petković, Vladislava
dc.contributor.otherKolarić, Ana.
dc.creatorNemet, Sofija
dc.date.accessioned2017-12-20T13:08:18Z
dc.date.available2017-12-20T13:08:18Z
dc.date.issued2017-09-05
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5486
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16879/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49635599
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9027
dc.description.abstractУ овој докторској дисертацији анализиран je део књижевног опуса британске књижевнице Вирџиније Вулф, који се састоји, условно речено, из два романа и неколико кратких прича. У најширем смислу, дисертација се бави истраживањем представа рода и теме брака у прозном стваралаштву Вирџиније Вулф. Овим радом обухваћена је првенствено анализа књижевног опуса Вирџиније Вулф, док су есеји и остала документарна литература, ауторкини дневници и писма, коришћени као помоћна средства. У фокусу истраживања налазе се теме и ликови романа Излет на пучину (1915) и Госпођа Даловеј (1925), кратких прича из постхумно састављене и објављене збирке Забаве код госпође Даловеј (Mrs Dalloway’s Party), као и постхумно сабраног и објављеног рукописа под насловом Мелимброзија (Melymbrosia), док два есеја Сопствена соба (1929) и Три гвинеје (1938) у овом раду служе, пре свега, као теоријски оквир за приказивање аутор- киног феминистичког критичког става. Сва дела која ће критичком анализом бити обухваћена у овој дисертацији повезују две заједничке теме – род и брак...sr
dc.description.abstractThis doctoral dissertation is dedicated to the analysis of woks of fiction written by Virginia Woolf, consisting of, narrowly speaking, two novels and a couple of short stories. Broadly speaking, the dissertation is dedicated to the research into the topic of marriage and representations of gender in her prose. The dissertation focuses on the topics and characters Virginia Woolf created in the manuscript for her first novel, posthumously published and edited by Louise DeSalvo under the title Melymbrosia (1982), which the author decided to publish as The Voyage Out (1915), and continued to explore further in the upcoming series of short stories, and the celebrated Mrs Dalloway (1925). Close critical attention shall be given to two stories from the posthumously published collection, Mrs Dalloway’s Party (1973) – “Mrs Dalloway in Bond Street” and “A New Dress”. The two essays this author is also well- -known for, A Room of One’s Own (1929) and Three Guineas (1938), shall be used as the frame of theoretical references, developed by Virginia Woolf as a feminist, a sharp cultural and an acclaimed literary critic. What all these works have in common is the representation of gender roles and the topic of marriage that this woman writer had developed over the years of literary career...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectВирџинија Вулфsr
dc.subjectVirginia Woolfen
dc.subjectмодернизамsr
dc.subjectженска књижевностsr
dc.subjectбракsr
dc.subjectродsr
dc.subjectчежња за мајкомsr
dc.subjectmodernismen
dc.subjectwomen’s literatureen
dc.subjectmarriageen
dc.subjectgenderen
dc.subjectyearning for the motheren
dc.titleБрак и родне улоге у романима Излет на пучину и Госпођа Даловеј, Вирџиније Вулфsr
dc.title.alternativeMarriage and gender roles in Virginia Woolf's the voyage out and Mrs Dalloway ; Брак и гендерные роли в романах по Морю прочь и Миссис Дэллоуэй, Вирджинии Вулфen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractДојчиновић, Биљана; Пауновић, Зоран; Гордић-Петковић, Владислава; Коларић, Aна.; Немет, Софија; Brak i rodne uloge u romanima Izlet na pučinu i Gospođa Dalovej, Virdžinije Vulf;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record