Show simple item record

Prijemnik multistatičkog radara sa konformnom antenom i više istovremenih snopova formiranih FPGA procesorima;
Multistatic Radar Receiver with Multibeam Conformal Antenna Based onFPGA Digital Beam Former

dc.contributor.advisorTemerinac, Miodrag
dc.contributor.otherKovačević, Vladimir
dc.contributor.otherTodorović, Branislav
dc.contributor.otherZejak, Aleksa
dc.contributor.otherZrnić, Bojan
dc.contributor.otherTemerinac, Miodrag
dc.creatorGolubičić, Zoran
dc.date.accessioned2017-11-25T14:33:32Z
dc.date.available2017-11-25T14:33:32Z
dc.date.issued2014-10-17
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija140007350607584.pdf?controlNumber=(BISIS)87453&fileName=140007350607584.pdf&id=1943&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=87453&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije140007354891230.pdf?controlNumber=(BISIS)87453&fileName=140007354891230.pdf&id=1944&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije140007354891230.pdf?controlNumber=(BISIS)87453&fileName=140007354891230.pdf&id=1944
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/8905
dc.description.abstractОсновни допринос дисертације су дефинисани методи истовременог формирања више снопова код пријемника мултистатичког радара. Тиме иста пријемна антена прима сигнале из целе хемисфере уз појачања адекватна величини антене. Показано је да дефинисане методе, примењене на конформне антене омогућавају формирање више стотина снопова са само једним FPGA колом. Приказане су и могућности паралелне обраде оволиког броја примљених радарских сигнала. У пријемнику су обједињене функције претраживања простора и праћења циљева. Процењене су величине простора који се може покрити оваквим системом уз искључиву примену комерцијалне технологије. Дате су методе синхронизације предајника и пријемника засноване на технологији ултраширокопојасних комуникација.  sr
dc.description.abstractOsnovni doprinos disertacije su definisani metodi istovremenog formiranja više snopova kod prijemnika multistatičkog radara. Time ista prijemna antena prima signale iz cele hemisfere uz pojačanja adekvatna veličini antene. Pokazano je da definisane metode, primenjene na konformne antene omogućavaju formiranje više stotina snopova sa samo jednim FPGA kolom. Prikazane su i mogućnosti paralelne obrade ovolikog broja primljenih radarskih signala. U prijemniku su objedinjene funkcije pretraživanja prostora i praćenja ciljeva. Procenjene su veličine prostora koji se može pokriti ovakvim sistemom uz isključivu primenu komercijalne tehnologije. Date su metode sinhronizacije predajnika i prijemnika zasnovane na tehnologiji ultraširokopojasnih komunikacija.  sr
dc.description.abstractMain contribution of this dissertation are the new digital beam forming methods, suitable for applicable in multibeam conformal antenna. These methods maintain antenna gain independently of beam positions in whole hemisphere, scanned by the radar. Few hundred beams could be formed by the only one FPGA. Parallel digital signal processing of these beams can be also performed by the only one FPGA. Functions of surveillance and tracking radar are joint in the one receiver. High accuracy in time and frequency synchronization between receiver and transmitter is enabled by UWB.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Факултет техничких наукаsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectДигитално формирање антенских снопова, мултистатички радар, FPGA, синхронизација предајника и пријемника, компресија сигнала, FFTsr
dc.subjectDigitalno formiranje antenskih snopova, multistatički radar, FPGA, sinhronizacija predajnika i prijemnika, kompresija signala, FFTsr
dc.subjectDigital beam forming, Multistatic radar, FPGA, Transmitter-Receiversynchronization, signal compression, FFTen
dc.titleПријемник мултистатичког радара са конформном антеном и више истовремених снопова формираних FPGA процесоримаsr
dc.title.alternativePrijemnik multistatičkog radara sa konformnom antenom i više istovremenih snopova formiranih FPGA procesorimasr
dc.title.alternativeMultistatic Radar Receiver with Multibeam Conformal Antenna Based onFPGA Digital Beam Formeren
dc.typeDoktorska disertacijasr
dcterms.abstractТемеринац, Миодраг; Ковачевић, Владимир; Тодоровић, Бранислав; Зрнић, Бојан; Темеринац, Миодраг; Зејак, Aлекса; Голубичић, Зоран; Prijemnik multistatičkog radara sa konformnom antenom i više istovremenih snopova formiranih FPGA procesorima;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record