Show simple item record

Political consequences of mixed electoral systems

dc.contributor.advisorJovanović, Milan
dc.contributor.otherAntonić, Slobodan
dc.contributor.otherBochsler, Danijel
dc.contributor.otherVladisavljević, Nebojša
dc.contributor.otherPavlović, Dušan
dc.creatorVučićević, Dušan B.
dc.date.accessioned2017-11-16T12:58:42Z
dc.date.available2017-11-16T12:58:42Z
dc.date.issued2017-09-21
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5342
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49489167
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/8870
dc.description.abstractСтудија Политичке последице мешовитих изборних система посвећена је испитивању генезе комбинованих изборних правила и последица њихове примене на макро и микро нивоу. Циљ рада је анализа ефеката примене система са комбинованим изборним правилима, како оних у којима бирачи имају један глас – већински системи са компензацијском листом – тако и оних у којима су им на располагању два гласа – мешовити системи. Студијом је обухваћено 35 држава и 185 изборних циклуса. У раду су коришћене квалитативне, али и квантитативне методе: мултиваријантна статистичка анализа – биноминална регресиона анализа, линеарна регресиона анализа (ordinary least squares регресија и fixed effects model estimation); као и парадигма институционализма рационалног избора...sr
dc.description.abstractThe study Political Consequences of Mixed Electoral Systems is dedicated to the examination of the genesis of hybrid electoral rules and the consequences of their application at the macro and micro levels. The paper uses qualitative and quantitative methodology - multivariate statistical analysis (ordinary least squares regression and fixed effects model estimation) – as well as the paradigm of rational choice institutionalism. The aim of the paper is the analysis of the effects of the application of a system with hybrid electoral rules, including one-vote systems – plurality systems with a compensatory list – as well as two-vote systems – mixed-member systems. The study encompasses 35 states and 185 electoral cycles...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179009/RS//
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectмешовити изборни системи, изборна реформа, пропорционалност, партијски систем, представљање жена, стратешко гласање, партијске стратегије кандидовања, контаминацијски ефекти, институционализам рационалног избора, изборни детерминизамsr
dc.subjectmixed electoral systems, electoral reform, proportionality, party system, representation of women, strategic voting, party nomination strategies, contamination effects, rational choice institutionalism, electoral determinismen
dc.titleПолитичке последице мешовитих изборних системаsr
dc.title.alternativePolitical consequences of mixed electoral systemsen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractЈовановић, Милан; Павловић, Душан; Aнтонић, Слободан; Боцхслер, Данијел; Владисављевић, Небојша; Вучићевић, Душан Б.; Političke posledice mešovitih izbornih sistema;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record