Приказ основних података о дисертацији

Razvoj modela sistema za kolaboraciju i njegov uticaj na organizacione performanse preduzeća;
Development of a model for collaboration and it’s impact on organizational performance

dc.contributor.advisorLalić, Bojan
dc.contributor.otherĆosić, Ilija
dc.contributor.otherMaksimović, Rado
dc.contributor.otherČudanov, Mladen
dc.contributor.otherĆulibrk, Dubravko
dc.contributor.otherLalić, Bojan
dc.creatorMarjanović, Uglješa
dc.date.accessioned2017-11-13T14:07:31Z
dc.date.available2017-11-13T14:07:31Z
dc.date.issued2015-02-06
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija145526618328851.pdf?controlNumber=(BISIS)91890&fileName=145526618328851.pdf&id=4927&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=91890&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije141647850768174.pdf?controlNumber=(BISIS)91890&fileName=141647850768174.pdf&id=3018&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije141647850768174.pdf?controlNumber=(BISIS)91890&fileName=141647850768174.pdf&id=3018
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/8866
dc.description.abstractОсновни циљ истраживања представља повећање ефективности и продуктивности предузећа развојем модела за оцену успеха система за колаборацију према специфичним својствима индустрије, на основу евалуације различитих фактора платформи за колаборацију у реалним условима и њиховог утицаја на перформансе предузећа. Утврђен је међузависни однос елемената модела система за колаборацију и утицај на перформансе предузећа.sr
dc.description.abstractOsnovni cilj istraživanja predstavlja povećanje efektivnosti i produktivnosti preduzeća razvojem modela za ocenu uspeha sistema za kolaboraciju prema specifičnim svojstvima industrije, na osnovu evaluacije različitih faktora platformi za kolaboraciju u realnim uslovima i njihovog uticaja na performanse preduzeća. Utvrđen je međuzavisni odnos elemenata modela sistema za kolaboraciju i uticaj na performanse preduzeća.sr
dc.description.abstractThe main objective of this study is to increase the effectiveness and productivity of companies by developing model for assessing the success of the collaboration system to the specific characteristics of the industry, based on the evaluation of various factors of platform for collaboration in real conditions and their impact on company performance. The interdependent relationship between elements of the collaboration system and its impact on company’s performances is determined.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Факултет техничких наукаsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectСистем за колаборацију, информациони систем, Делон и Меклин моделsr
dc.subjectSistem za kolaboraciju, informacioni sistem, Delon i Meklin modelsr
dc.subjectCollaboration systems, information systems, DeLone and McLean modelen
dc.titleРазвој модела система за колаборацију и његов утицај на организационе перформансе предузећаsr
dc.title.alternativeRazvoj modela sistema za kolaboraciju i njegov uticaj na organizacione performanse preduzećasr
dc.title.alternativeDevelopment of a model for collaboration and it’s impact on organizational performanceen
dc.typeDoktorska disertacijasr
dcterms.abstractЛалић, Бојан; Ћосић, Илија; Максимовић, Радо; Чуданов, Младен; Ћулибрк, Дубравко; Лалић, Бојан; Марјановић, Угљеша; Razvoj modela sistema za kolaboraciju i njegov uticaj na organizacione performanse preduzeća;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији