Приказ основних података о дисертацији

Development of system for intelligent multicriteriaassessment ofenvironmental loading with life cycle assessment of products andprocesses

dc.contributor.advisorHodolič, Janko
dc.contributor.otherSrđević, Bojan
dc.contributor.otherŠimunović, Katica
dc.contributor.otherKosec, Borut
dc.contributor.otherBudak, Igor
dc.contributor.otherHodolič, Janko
dc.creatorAgarski, Boris
dc.date.accessioned2017-11-13T13:24:12Z
dc.date.available2017-11-13T13:24:12Z
dc.date.issued2015-03-06
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija142626041395717.pdf?controlNumber=(BISIS)91996&fileName=142626041395717.pdf&id=3377&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=91996&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije141718271972844.pdf?controlNumber=(BISIS)91996&fileName=141718271972844.pdf&id=3068&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije141718271972844.pdf?controlNumber=(BISIS)91996&fileName=141718271972844.pdf&id=3068
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/8864
dc.description.abstractRealizovana istraživanja disertacije mogu se podeliti na tri osnovne celine. Prva celina predstavlja teorijski deo disertacije, u okviru kog su postavljene osnovne podloge za razvoj sistema za inteligentnu višekriterijumsku analizu kod ocenjivanja životnog ciklusa proizvoda i procesa. Drugu celinu predstavlja razvoj modela i programskog sistema za inteligentnu višekriterijumsku analizu. U okviru treće celine prikazani su rezultati primene razvijenog modela i programskog rešenja na primerima ocenjivanja životnog ciklusa i procene opterećenja životne sredine.sr
dc.description.abstractDissertation reserch has been carried out in three main sections. The first section presents the theoretical part of the dissertation, where the base for the development of intelligent multicriteria analysis within life cycle assessment of the products and processes is set up. The second part presents the development of model and software system for intelligent multicriteria analysis. Within the third section the results of applying the developed model and software solution are presented on the case studies of life cycle analysis and assessment of environmental burdens.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Факултет техничких наукаsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectVišekriterijumska analiza, ocenjivanje životnog ciklusa,dodeljivanje težinskih faktorasr
dc.subjectMulticiriteriaanalysis, life cycle assessment, weightingen
dc.titleRazvoj sistema za inteligentnu višekriterijumsku procenu opterećenja životne sredine kod ocenjivanja životnog ciklusa proizvoda i procesasr
dc.title.alternativeDevelopment of system for intelligent multicriteriaassessment ofenvironmental loading with life cycle assessment of products andprocessesen
dc.typeDoktorska disertacijasr
dcterms.abstractХодолич, Јанко; Срђевић, Бојан; Шимуновић, Катица; Косец, Борут; Будак, Игор; Ходолич, Јанко; Aгарски, Борис; Развој система за интелигентну вишекритеријумску процену оптерећења животне средине код оцењивања животног циклуса производа и процеса; Развој система за интелигентну вишекритеријумску процену оптерећења животне средине код оцењивања животног циклуса производа и процеса;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији