Приказ основних података о дисертацији

Konzumerizam i arhitektonski narativi u modernom enterijeru na kraju XX i početku XXI veka;
Consumerism and Architectural Narratives in Modern Interior at the Turn of the 21st Century

dc.contributor.advisorAtanacković-Jeličić, Jelena
dc.contributor.otherDinulović, Radivoje
dc.contributor.otherŠiđanin, Predrag
dc.contributor.otherRadivojević, Radoš
dc.contributor.otherBočina, Ranko
dc.contributor.otherBarović, Vladimir
dc.contributor.otherAtanacković-Jeličić, Jelena
dc.creatorTodorov. Marko
dc.date.accessioned2017-11-13T13:24:11Z
dc.date.available2017-11-13T13:24:11Z
dc.date.issued2014-09-20
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija141079071338686.pdf?controlNumber=(BISIS)87384&fileName=141079071338686.pdf&id=2608&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=87384&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije139998170507037.pdf?controlNumber=(BISIS)87384&fileName=139998170507037.pdf&id=1937&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije139998170507037.pdf?controlNumber=(BISIS)87384&fileName=139998170507037.pdf&id=1937
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/8863
dc.description.abstractМодерни ентеријер представља у једнакој мери архитектонски као и културни феномен. Последњих деценија XX века, модерни ентеријер се, под утицајем конзумеризма, трансформисао у један облик потрошачког спектакла. У дисертацији се испитује трансформација наративне структуре модерног ентеријера у контексту савременог потрошачког друштва.sr
dc.description.abstractModerni enterijer predstavlja u jednakoj meri arhitektonski kao i kulturni fenomen. Poslednjih decenija XX veka, moderni enterijer se, pod uticajem konzumerizma, transformisao u jedan oblik potrošačkog spektakla. U disertaciji se ispituje transformacija narativne strukture modernog enterijera u kontekstu savremenog potrošačkog društva.sr
dc.description.abstractThe modern interior is an architectural as well as a cultural phenomena. During the last decades of the 20th century, the modern interior has transformed itself into a form of the consumer spectacle. The dissertation examines the role and transformation of the narrative structure of modern interior in the context of contemporary consumer society.  en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Факултет техничких наукаsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectархитектура, ентеријер, конзумеризам, медији, култураsr
dc.subjectarhitektura, enterijer, konzumerizam, mediji, kulturasr
dc.subjectarchitecture, interior design, consumerism, media, cultureen
dc.titleКонзумеризам и архитектонски наративи у модерном ентеријеру на крају XX и почетку XXI векаsr
dc.title.alternativeKonzumerizam i arhitektonski narativi u modernom enterijeru na kraju XX i početku XXI vekasr
dc.title.alternativeConsumerism and Architectural Narratives in Modern Interior at the Turn of the 21st Centuryen
dc.typeDoktorska disertacijasr


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији