Show simple item record

dc.contributor.advisorStojšin, Vera
dc.contributor.otherMaširević, Stevan
dc.contributor.otherKaraoglanidis, George
dc.creatorBudakov, Dragana
dc.date.accessioned2017-10-30T14:39:20Z
dc.date.available2017-10-30T14:39:20Z
dc.date.issued2014-11-17
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija140722118494810.pdf?controlNumber=(BISIS)89788&fileName=140722118494810.pdf&id=2528&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=89788&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije140722119558968.pdf?controlNumber=(BISIS)89788&fileName=140722119558968.pdf&id=2529&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije140722119558968.pdf?controlNumber=(BISIS)89788&fileName=140722119558968.pdf&id=2529
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/8715
dc.description.abstractCercospora beticola, prouzokovač pegavosti lišća šećerne repe je ekonomski najznačajnije oboljenje lista, koje se primarno suzbija primenom fungicida. U Srbiji je za suzbijanje ovog parazita registrovan i široko primenjivan veći broj preparata iz grupa MBC fungicida (benzimidazoli), DMI fungicida (triazoli i imidazoli), kao i QoI fungicida (metoksi-akrilati). Fungicidi iz navedenih grupa imaju specifičan mehanizam delovanja, te kod njih postoji visok rizik od pojave rezistentnosti kod fitopatogenih gljiva, što predstavlja najvažniji ograničavajući faktor u suzbijanju pegavosti lišća šećerne repe koju prouzrokuje C. beticola. Ukupno 103 monosporijalnih izolata su prikupljeni sa 60 lokaliteta iz vodećih regiona gajenja šećerne repe u Srbiji. Za utvrđivanje nivoa osetljivosti referentne populacije C. beticola korišćeno je 5 izolata sa cvekle i blitve, koji su izolovani s lokaliteta na kojima nikad nisu primenjivani fungicidi. Na osnovu EC50 vrednosti referentne populacije C. beticola, utrđena je diskriminativna koncentracija za svaki ispitivani fungicid: karbendazim 5 μg/ml, flutriafol 1.25 μg/ml, tetrakonazol 0.6 μg/ml i azoksistrobin 0.1 μg/ml. Rezistentost prema karbendazimu je detektovana kod 96% izolata, dok je udeo izolata koji su rezistentni prema triazolima iznosio 9.2% za tetrakonazol i 16.3% za flutriafol. Svi izolati koji su razvili rezistetnost prema triazolima su bili rezistetni i na karbendazim, što je prvi nalaz dvostruke rezistetnosti na ove fungicide kod C. beticola. Osetljivost prema azoksistrobinu je ostala nepromenjena s obzirom da se ni jedan od ispitivanih izolata nije razvijao na podlozi sa dodatim fungicidom. Rezultati primene CAPS markera u detekciji izolata koji su rezistentni prema flutriafolu i karbendazimu podudarala se nalazima in vitro testova. Efikasnost karbendazima, 4 flutriafola, azoksistrobina i tetrakonazola u preporučenim dozama je ispitana u poljskim ogledima sa veštačkim inokulacijama izolatima C. beticola koji su osetljivi ili rezistentni prema karbendazimu i flutriafolu. Karbendazim i flutriafol su bili nedovoljno efikasni u suzbijanju pegavosti lišća koja je prouzrokovana izolatima koji su razvili rezistentnost prema ovim fungicidima, dok su pokazali dobru efikasnost u kontroli pegavosti koja je prouzrokovana osetljivim izolatima C. beticola. S druge strane, azoksistrobin i tetrakonazol su pokazali dobru efikasnost u suzbijanju oboljenja bez obzira na nivo osetljivosti izolata korišćenih u veštačkim inokulacijama. Prikazani rezultati daju doprinos razvoju strategije za monitoring osetljivosti populacije C. beticola, koji predstavlja odlučujući faktor za efikasno suzbijanje pegavosti lišća šećerne repe. Identifikacija smanjene osetljivosti prema fungicidima je od suštinskog značaja za uspostavljanje novih strategija u rešavanju problema pojave rezistentosti C. beticola, kao i za odabir fungicida koji će se primenjivati na lokalitetima na kojima je došlo do pojave smanjene osetljivosti ili rezistentnosti parazita.sr
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултетsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.titleOsetljivost Cercospora beticola (Sacc.)prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repeprema fungicidimasr
dc.typeDoktorska disertacijasr
dcterms.abstractСтојшин, Вера; Маширевић, Стеван; Караогланидис, Георге; Будаков, Драгана; Осетљивост Церцоспора бетицола (Сацц.)проузроковача пегавости лишћа шећерне репепрема фунгицидима; Осетљивост Церцоспора бетицола (Сацц.)проузроковача пегавости лишћа шећерне репепрема фунгицидима;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record