Show simple item record

Language innovations of contemporary architecture from artistic practice and kineticism to kinetic archisculpture

dc.contributor.advisorMako, Vladimir
dc.contributor.otherMerenik, Lidija
dc.contributor.otherŠuvaković, Miodrag
dc.creatorMarković, Nikola
dc.date.accessioned2017-09-20T13:46:23Z
dc.date.available2017-09-20T13:46:23Z
dc.date.available2020-07-02T16:20:23Z
dc.date.issued2017-06-20
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5274
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8598
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16275/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49214479
dc.description.abstractОсновни предмет истраживања приложене докторске дисертације обухвата поједине иновације језика савремене архитектуре које на најбољи начин кореспондирају са примерима развоја и утицаја уметничке праксе на појаву и развој кинетизма и архискулптуралности у савременој архитектури. Одабрани су и обрађени репрезентативни примери кинетичке вајарске праксе, затим кинетичке архитектуре као и примери кинетичких архискулптура, са детаљном анализом интеракције уметничке и архитектонске праксе на њихова кинетичка и латентно динамичка својства покрета у оквиру структуре којом се изражавају. Поред историјских параметара и пресека појединих примера као и различитих модела утврђивања присуства уметничке праксе и унапређења визуелних својстава објеката, метода индуктивне анализе односно теоријско логичка анализа била је примарна метода у истраживању и сагледавању естетских и визуелних карактеристика развоја кинетичких и интерактивних архитектонских структура који су предмет ове студије. Научни допринос дисертације представља формирање увида у могућности унапређења примене уметничке праксе за развој иновација језика савремене архитектуре као и увођење нових појмова који егзистирају и нужно успостављају уочљивим већ постојеће карактеристике појединих иновативних појава савремене кинетичке архитектуре...sr
dc.description.abstractThe main subject of the research of the attached doctoral dissertation includes certain innovations of language of contemporary architecture that best correspond with examples of the development and influence of artistic practice on the emergence and development of kineticism and sculpturalism in modern architecture. Representative examples of kinetic modeling practices were selected and processed, then the examples of kinetic architecture, as well as the examples of kinetic sculpturalism, with detailed analysis of the interaction of artistic and architectural practices on their kinetic and dynamical properties of movements within the structure that expresses them...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectКинетизамsr
dc.subjectKineticismen
dc.subjectkinetic sculptureen
dc.subjectarchisculpture and artistic practiceen
dc.subjectкинетичке скулптуреsr
dc.subjectкинетичка архитектураsr
dc.subjectкинетичка архискулптураsr
dc.titleИновације језика савремене архитектуре од уметничке праксе и кинетизма до кинетичких архискулптураsr
dc.title.alternativeLanguage innovations of contemporary architecture from artistic practice and kineticism to kinetic archisculptureen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМако, Владимир; Мереник, Лидија; Шуваковић, Миодраг; Марковић, Никола; Inovacije jezika savremene arhitekture od umetničke prakse i kinetizma do kinetičkih arhiskulptura;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/21/IzvestajKomisije11425.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record