Show simple item record

Assessment of the stress factors their impact and effects on forests in order to protect the environment in Serbia

dc.contributor.advisorАмиџић, Лидија
dc.contributor.otherСталетовић, Новица
dc.contributor.otherЛучић, Александар
dc.creatorЧешљар, Горан Д.
dc.date.accessioned2017-09-19T10:24:25Z
dc.date.available2017-09-19T10:24:25Z
dc.date.issued2017-09-15
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/8576
dc.description.abstractРад има за циљ да теренским и теоријским истраживањима укаже на промене у шумским екосистемима изазваним природним (биотичким и абиотичким) и антропогеним деловањем, а све у циљу успостављања одрживог развоја шума и шумских екосистема у Републици Србији. Шумски екосистеми су све осетљивији на сталне промене које се дешавају услед бројних природних и антропогених фактора. Виталност једног шумског екосистема у великој мери зависи од тих утицаја, при чему поједини фактори својим дуготрајним деловањем могу довести до слабљења појединачних стабала или читавог шумског екосистема и на крају изазвати њихово слабљење или нестанак. Основни циљ истраживања је да се утврди који од три фактора стреса (биотички, абиотички и антропогени) је најдоминантнији и најутицајнији на шуме у Србији. Рад има и додатне специфичне циљеве који су постављени ради достизања основног циља. Сагледани су и објашњени сви идентификовани фактори стреса који су утицали на шуме и појединачна стабла током периода истраживања. Детаљно су анализирани фактори штета и узрочници штета на дрвећу, дефолијација и климатске карактеристике у периоду од 2004. до 2014. године. Услед чињенице да различите врсте показују различит ниво толерантности на промене услова станишта, анализе су вршене на нивоу врста. Компарацијом резултата овог истраживања са подацима других истраживања дошло се до закључака о најчешћим и најзаступљенијим узроцима штета на стаблима и шумама уопште, као и о факторима који имају највеће негативне утицаје на шумске екосистеме.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет Унион Никола Тесла, Факултет за екологију и заштиту животне средине [ФЕЗС]sr
dc.rightsАуторство – делити под истим условима (CC BY-SA)sr
dc.sourceУниверзитет Унион Никола Теслаsr
dc.subjectшумски екосистеми, aбиотички фактори, биотички фактори, aнтропогрни фактори, стресsr
dc.subject.classificationЗаштита животне срединеsr
dc.titleПроцена утицаја фактора стреса и њихових ефеката на шуме са циљем заштите животне средине у Србијиsr
dc.title.alternativeAssessment of the stress factors their impact and effects on forests in order to protect the environment in Serbiasr
dc.typeThesisen
dcterms.abstractAmidžić, Lidija; Staletović, Novica; Lučić, Aleksandar; Češljar, Goran D.; Procena uticaja faktora stresa i njihovih efekata na šume sa ciljem zaštite životne sredine u Srbiji;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record