Show simple item record

Population dynamics and sustainable control modalities of Globodera rostochiensis (Woll.) and G. pallida (Stone) (Nematoda: heteroderinae) in the conditions of Western Serbia

dc.contributor.advisorRadivojević, Milan
dc.contributor.otherPetanović, Radmila
dc.contributor.otherBarši, Laslo
dc.contributor.otherVidović, Biljana
dc.contributor.otherBroćić, Zoran
dc.creatorGrujić, Nikola S.
dc.date.accessioned2017-09-14T14:13:37Z
dc.date.available2017-09-14T14:13:37Z
dc.date.available2020-07-03T09:01:43Z
dc.date.issued2017-06-26
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5255
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8574
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16232/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49361679
dc.description.abstractKrompirove cistolike nematode (KCN), Globodera rostochiensis (Woll.) i G. pallida (Stone) su među najvažnijim karantinskim štetočinama krompira u svetu. Kod nas su nađene tek početkom ovog veka, na nekoliko lokaliteta u zapadnoj Srbiji, sa dominacijom žute KCN, G. rostochiensis. Bela KCN, G. pallida, je nađena na samo jednoj parceli i u režimu je iskorenjivanja. U Srbiji su obe vrste KCN na IA listi štetnih organizama. Do sada su kod nas KCN proučavane uglavnom sa aspekta prisutnih vrsta i patotipova, i njihovog rasprostranjenja. Ova disertacija se bavi ispitivanjem populacione dinamike obe vrste, i sa praktične strane razvija održive modalitete njihove kontrole u agroekološkim uslovima zapadne Srbije. Kao eksperimentalni lokaliteti odabrane su Ponikve kod Užica sa dve populacije žute KCN i Ograđenik na planini Javor sa populacijom bele KCN. Višegodišnja istraživanja obuhvatila su brojne oglede, od laboratorijskih in vitro testova, preko saksijskih, do ogleda u približno poljskim, mikroplot i poljskim proizvodnim uslovima. Populaciona dinamika u približno poljskim uslovima je praćena tokom tri godine za žutu i dve godine za belu KCN. U ogledima su simulirane tri realne situacije u proizvodnim uslovima, relevantne za njihovo održavanje i suzbijanje. Prva je odsustvo biljaka domaćina tj. simulacija parloga; druga prisustvo osetljivog domaćina (krompir sorte désirée) i treća prisustvo otpornog krompira koji deluje kao biljka klopka (sorta agria za žutu i sorta innovator za belu KCN). Minimalne temperature zemljišta potrebne za aktivaciju invazionih larvi (L2) javljaju se već u aprilu, i iznose 5,2 °C za G. pallida i između 5,5 °C i 8 °C za G. rostochiensis. Obe vrste imaju dva talasa piljenja L2 iz cista, koji se poklapaju sa kišnim periodima tokom vegetacione sezone...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Пољопривредни факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/46008/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectkrompirove cistolike nematodesr
dc.subjectPotato cyst nematodesen
dc.subjectKCNsr
dc.subjectutvrđivanje vitalnostisr
dc.subjectdisekcija cistasr
dc.subjectpatotipsr
dc.subjectotporne sortesr
dc.subjectSolanum sp.sr
dc.subjectbiljke klopkesr
dc.subjectparloženjesr
dc.subjectPCNen
dc.subjectpopulation viabilityen
dc.subjectcyst dissectionen
dc.subjectpathotypeen
dc.subjectresistant cultivarsen
dc.subjectSolanum sp.en
dc.subjecttrap cropsen
dc.subjectfallowen
dc.titlePopulaciona dinamika i održivi modaliteti suzbijanja Globodera rostochiensis (Woll.) i G. pallida (Stone) (Nematoda: Heteroderinae) u uslovima Zapadne Srbijesr
dc.title.alternativePopulation dynamics and sustainable control modalities of Globodera rostochiensis (Woll.) and G. pallida (Stone) (Nematoda: heteroderinae) in the conditions of Western Serbiaen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractРадивојевић, Милан; Броћић, Зоран; Петановић, Радмила; Барши, Ласло; Видовић, Биљана; Грујић, Никола С.;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13215/IzvestajKomisije11348.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13214/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record