Show simple item record

Estimacija potrošnje energije višejezgarnih namenskih aplikacija

dc.contributor.advisorPopović, Miroslav
dc.contributor.otherTemerinac, Miodrag
dc.contributor.otherTeslić, Nikola
dc.contributor.otherĐukić, Miodrag
dc.contributor.otherTomašević, Milo
dc.contributor.otherPopović, Miroslav
dc.creatorKrunić, Momčilo
dc.date.accessioned2017-09-13T10:58:53Z
dc.date.available2017-09-13T10:58:53Z
dc.date.available2020-07-03T14:16:02Z
dc.date.issued2017-02-07
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija147825587050186.pdf?controlNumber=(BISIS)102376&fileName=147825587050186.pdf&id=7020&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8548
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=102376&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije147825963888387.pdf?controlNumber=(BISIS)102376&fileName=147825963888387.pdf&id=7023&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractДокторска тема описује и анализира развој алата за профилисање и естимацију потрошње енергије наменских апликација. Апликације о којима је реч се развијају за вишејезгарну хетерогену платформу пројектовану са нагласком на ниској потрошњи енергије. Истраживање се односи на изналажење могућности прецизне процене количине енергије коју конзумира наменска DSP аппликација приликом обраде улазног сигнала. Резултат истраживања је израда прецизаног модела потрошње енергије који омогућује директну спрегу између програмског решења које се развија и количине енергије потребне за његово извршавање. Основни циљ истраживања је развој енергетски ефикасних програмских решења. Модел представљен у овом раду остварује зависност између утрошка енергије и програмског решења на инструкционом нивоу. Тестирањем модела кроз реалне апликације је остварена прецизна процена утрошене енергије.sr
dc.description.abstractDoktorska tema opisuje i analizira razvoj alata za profilisanje i estimaciju potrošnje energije namenskih aplikacija. Aplikacije o kojima je reč se razvijaju za višejezgarnu heterogenu platformu projektovanu sa naglaskom na niskoj potrošnji energije. Istraživanje se odnosi na iznalaženje mogućnosti precizne procene količine energije koju konzumira namenska DSP applikacija prilikom obrade ulaznog signala. Rezultat istraživanja je izrada precizanog modela potrošnje energije koji omogućuje direktnu spregu između programskog rešenja koje se razvija i količine energije potrebne za njegovo izvršavanje. Osnovni cilj istraživanja je razvoj energetski efikasnih programskih rešenja. Model predstavljen u ovom radu ostvaruje zavisnost između utroška energije i programskog rešenja na instrukcionom nivou. Testiranjem modela kroz realne aplikacije je ostvarena precizna procena utrošene energije.sr
dc.description.abstractPhD thesis describes and analyzes an approach to the development of the tool for energy consumption profiling and estimation of embedded applications aimed for multi-core heterogeneous platform designed with an emphasis on low power consumption. The main purpose of this study was to enable prediction of the amount of energy consumed by embedded DSP application, when processing the input signal. The primary goal was to obtain a precise model of energy consumption that will establish a direct link between program solutions and the amount of energy required for its execution, in order to develop energy-efficient software solutions. The model presented in this paper achieves link between energy consumption and program solutions at instructional level. The solution was tested against a real applications and it has been established that prediction of consumed energy have a high degree of accuracy.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Факултет техничких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectДигитални сигнал процесорsr
dc.subjectDigitalni signal procesorsr
dc.subjectDigital signal processoren
dc.subjectnamenski sistemisr
dc.subjectprogramski alatisr
dc.subjectpotrošnja energijesr
dc.subjectmetrika softverasr
dc.subjectevaluacija performansisr
dc.subjectembedded systemen
dc.subjectsoftware toolsen
dc.subjectenergyconsumptionen
dc.subjectsoftware metricsen
dc.subjectperformance evaluationen
dc.subjectнаменски системиsr
dc.subjectпрограмски алатиsr
dc.subjectпотрошња енергијеsr
dc.subjectметрика софтвераsr
dc.subjectевалуација перформансиsr
dc.titleЕстимација потрошње енергије вишејезгарних наменских апликацијаsr
dc.title.alternativeEstimacija potrošnje energije višejezgarnih namenskih aplikacijasr
dc.title.alternativeEnergy consumption estimation for embedded multicore applicationsLanguageen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПоповић, Мирослав; Темеринац, Миодраг; Теслић, Никола; Ђукић, Миодраг; Томашевић, Мило; Поповић, Мирослав; Крунић, Момчило; Estimacija potrošnje energije višejezgarnih namenskih aplikacija;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/44166/Disertacija11320.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/44167/IzvestajKomisije11320.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record