Приказ основних података о дисертацији

dc.creatorOzer, Katalin
dc.date.accessioned2017-06-12T10:13:17Z
dc.date.available2017-06-12T10:13:17Z
dc.date.issued2016-12-26
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija148274922812770.pdf?controlNumber=(BISIS)104062&fileName=148274922812770.pdf&id=7143&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=104062&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije148274923349596.pdf?controlNumber=(BISIS)104062&fileName=148274923349596.pdf&id=7144&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije148274923349596.pdf?controlNumber=(BISIS)104062&fileName=148274923349596.pdf&id=7144
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/8290
dc.description.abstractPredmet ove disertacije je oslovljavanje u nemačkom, srpskom i mađarskom jeziku (mađarskom jeziku u vojvođanskoj sredini) u neposrednoj usmenoj komunikaciji, posmatran sa makrolingvističkog i mikrolingvističkog stanovišta na osnovu primera dobivenih metodom ankete i intervjua, kao i onih zabeleženih u spontanim verbalnim interakcijama izvornih govornika nemačkog, srpskog i mađarskog jezika. Makrolingvistički pristup podrazumeva da će se isti parametri primeniti prilikom izbora ispitanika – starosna dob, pol i obrazovni nivo (tip obrazovne ustanove), te komunikativna situacija što će omogućiti sociopsiholingvističku analizu dobijenih podataka za svaku pojedinačnu jezičku grupu, ali i njihovo kompariranje. Predstavljanje gramatičkih i leksičkih modela oslovljavanja u posmatranim jezicima, uz vođenje računa o njihovoj pragmatičkoj vrednosti omogućiće analizu sa mikrolingvističkog stanovišta za svaki jezik pojedinačno, a zatim za njihovo kontrastiranje.sr
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectoslovljavanje, jezik starijih i jezik mlađih, sociolingvistika, kontrastiranje jezikasr
dc.titleMakrolingvistički aspekti oslovljavanja u nemačkom, srpskom i mađarskom jezikusr
dc.typeDoktorska disertacijasr
dcterms.abstractОзер, Каталин; Макролингвистички аспекти ословљавања у немачком, српском и мађарском језику; Макролингвистички аспекти ословљавања у немачком, српском и мађарском језику;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији