Приказ основних података о дисертацији

dc.contributor.advisorЖивковић, Драгица
dc.contributor.otherРегодић, Миодраг
dc.contributor.otherДимитријевић, Ненад
dc.contributor.otherГиговић, Љубомир
dc.contributor.otherХрле, Златко
dc.contributor.otherЖивковић, Драгица
dc.creatorШошкић, Светислав
dc.date.accessioned2017-05-17T09:54:29Z
dc.date.available2017-05-17T09:54:29Z
dc.date.issued2016-11-18
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/8072
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет одбране, Војна академијаsr
dc.rightsАуторство – некомерцијално – делити под истим условима (CC BY-NC-SA)sr
dc.sourceУниверзитет одбранеsr
dc.subject.classificationСаобраћајно инжењерствоsr
dc.titleКартографско моделовање и визуелизација хидронавигацијских података на пловидбеним картамаsr
dc.typeThesisen
dcterms.abstractŽivković, Dragica; Regodić, Miodrag; Živković, Dragica; Dimitrijević, Nenad; Gigović, Ljubomir; Hrle, Zlatko; Šoškić, Svetislav; Kartografsko modelovanje i vizuelizacija hidronavigacijskih podataka na plovidbenim kartama;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији