Show simple item record

Michael Psellos and his heroes: study of personalities of Michael Psellos' Chronographie

dc.contributor.advisorStanković, Vlada
dc.contributor.otherRadić, Radivoj
dc.contributor.otherSubotin-Golubović, Tatjana
dc.contributor.otherErdeljan, Jelena
dc.contributor.otherVilimonović, Larisa
dc.creatorRepajić, Milena N.
dc.date.accessioned2017-04-29T21:51:24Z
dc.date.available2017-04-29T21:51:24Z
dc.date.issued2016-08-17
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4912
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15380/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=527570839
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/8022
dc.description.abstractХронографија Михаила Псела убраја се у ремек-дела византијске књижевности, а због умешности у портретисању карактера аутор је у историографији одавно упоређен са Шекспиром и Достојевским. Као савременик, сведок и актер већине догађаја које је у својој историји описао он је један од најважнијих извора за историју византијског XI века, нарочито за разумевање духа времена у коме је писао. До пре неколико деценија Пселова историја је коришћена за црпљење факата о политичкој историји, те је његова вредност, због хронолошке и топографске непрецизности, али и фокуса на карактере радије него на чињенице, и ауторове личне инвестираности у описане догађаје оцењивана као недовољно поуздана и корисна. У последњих неколико деценија, пак, византијска књижевност, а са њом и Пселова Хронографија ослободиле су се стега позитивизма и добиле заслужено место у проучавању византијске историје...sr
dc.description.abstractMichael Psellos‟ Chronographia is considered a masterpiece of Byzantine literature, and its author has been compared to Shakespeare and Dostoevsky due to his skill in portraying characters. As a contemporary, a witness and a participant of most of the events he described in his history, he is one of the most important sources for the history of Byzantine XIth century, primarily for understending its zeitgeist. Until a few decades ago, Psellos‟ history has been used to extract data on political history, and because of chronological and topographical imprecisions, as well as its focus on characters, rather than facts, and author‟s personal investment in the events described, it was deemed as unreliable and unuseful. In the last few decades, however, Byzantine literature, alongside with Psellos‟ Chronographia, has been freed from the clamps of positivism and has earned its place in the study of Byzantine history...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno 3.0 Srbija (CC BY-NC 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectМихаило Пселsr
dc.subjectMichael Psellosen
dc.subjectХронографијаsr
dc.subjectликовиsr
dc.subjectжанрsr
dc.subjectкарактеризацијаsr
dc.subjectсаветнициsr
dc.subjectцаревиsr
dc.subjectетосsr
dc.subjectтиранијаsr
dc.subjectаутобиографијаsr
dc.subjectметанаративsr
dc.subjectиронијаsr
dc.subjectChronographiaen
dc.subjectgenreen
dc.subjectcharacterizationen
dc.subjectadvisersen
dc.subjectemperorsen
dc.subjectethosen
dc.subjecttyranyen
dc.subjectautobiographyen
dc.subjectmetanarrativeen
dc.subjectironyen
dc.titleМихаило Псел и његови јунаци: студија личности "Хронографије" Михаила Пселаsr
dc.title.alternativeMichael Psellos and his heroes: study of personalities of Michael Psellos' Chronographieen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractСтанковић, Влада; Суботин-Голубовић, Татјана; Радић, Радивој; Ердељан, Јелена; Вилимоновић, Лариса; Репајић, Милена Н.; Mihailo Psel i njegovi junaci: studija ličnosti "Hronografije" Mihaila Psela;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record