Show simple item record

Herbert Marcuse’s Theory of Revolution

dc.contributor.advisorStojanović, Đorđe
dc.contributor.otherDespotović, Ljubiša
dc.contributor.otherGretić, Goran
dc.creatorVišić, Maroje
dc.date.accessioned2017-04-18T10:18:15Z
dc.date.available2017-04-18T10:18:15Z
dc.date.issued2017-04-12
dc.identifier.urihttp://educons.edu.rs/studije/doktorske-studije/repozitorijum/sr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7935
dc.description.abstractU radu se raspravlja o aktualnosti Marcuseovog pojma revolucije za suvremenost. U razmatranje je uzet cjelokupan Marcuseov opus i genealogija izloženih stavova. Interpretacija polazi traženjem sličnosti ali i različitosti Marcusea u osloncu na Heideggera, Marxa, Freuda, Schillera i Lukácsa. U prvom dijelu razmatraju se Marcuseovi rani radovi u kojima on utemeljuje teorijsku poziciju i svoju prvu teoriju revolucije zadobivenu interpretacijom Hegelove Znanosti logike i Fenomenologije duha. Središnji dio posvećen je analizi i interpretaciji Marcuseove recepcije Freudove metapsihologije i utemeljenju teorije revolucije u strukturi i dinamici nagona. Zatim slijedi analiza zadržavanja revolucionarnog obrata u kapitalističkom i varijanti sovjetskog društva. U posljednjoj fazi Marcuse revolucionarni potencijal nalazi u dimenziji estetskog. Naposljetku polemizira se s najznačajnijim osporavateljima Marcuseovog djela. Zaključno se može reći kako Marcuseova teorija revolucije ovako prezentna ostaje praktično nedokučiva, no ipak nudi mogućnost prijeloma sa zbiljom nametanjem radikalne drugosti. Marcuseova teorija revolucije sadrži dovoljno kritičkog potencijala za vrednovanje suvremenog svijeta i položaja pojedinca u njemu.sr
dc.language.isosrpsr
dc.publisherУниверзитет Едуконс, Факултет за европске правно-политичке студијеsr
dc.rightsАуторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)sr
dc.sourceУниверзитет Едуконсsr
dc.subjectMarcuse, kritička teorija, revolucija, emancipacija, osloboĎenje, nagoni, nerepresivna civilizacija, estetika.sr
dc.subject.classificationPolitikologijasr
dc.titleTeorija revolucije Herberta Marcuseasr
dc.title.alternativeHerbert Marcuse’s Theory of Revolutionsr
dc.typeThesisen
dcterms.abstractСтојановић, Ђорђе; Деспотовић, Љубиша; Гретић, Горан; Вишић, Мароје; Теорија револуције Херберта Марцусеа; Теорија револуције Херберта Марцусеа;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record