Приказ основних података о дисертацији

Libraries as a reflection of the cultural life of danubeswabians in Banat from their settlement in the 18 century till the Secon world war ; Библиотеки как отражение культурной жизни дунайские швабы в Банат от их урегулирования в 18 веке до Второй мировой войны

dc.contributor.advisorGrubačić, Slobodan
dc.contributor.otherKostić, Đorđe
dc.contributor.otherKostić-Tomović, Jelena
dc.creatorĆirković, Snježana
dc.date.accessioned2017-04-17T15:01:07Z
dc.date.available2017-04-17T15:01:07Z
dc.date.issued2016-09-02
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4804
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15107/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48763919
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7932
dc.description.abstractНемци су на тлу Војводине били присутни од великих сеоба у којима су систематски насељавани кроз читав 18. век, све до егзодуса крајем Другог светског рата. За то време они су постали засебна етничка целина која је испољила нарочите групне карактеристике, за коју се усталио назив Подунавске Швабе, односно, Подунавски Немци, и у овом раду ми пратимо њихову историјски и културни развој. Полазна хипотеза нашег истраживања је да покажемо на који начин су библиотеке утицале на изградњу и обликовање националног и културног идентитета Подунавских Немаца. Циљ овог истраживања био је да се испита и докаже утицај завичајне књижевности, а тиме и улога Адама Милера-Гутенбруна, најзначајнијег представника немачке завичајне књижевности, на обликовање националног идентитата и буђење националне свести Подунавских Немаца у Банату. У раду смо приказали и узајамне културне утицаје, као и живу куутурну размену која се развила између Немаца, и других народа који су живели на простору Баната, пре свега, Срба, Румуна и Мађара. На тај начин створена је једна специфична регионална култура Баната, при чему је сваки од народа задржао и даље развијао обележја своје властите културе. Проучавајући грађу о библиотекама и њиховим фондовима, пуну пажњу смо посветили библиотекама као огледалу културног живота на једном делу територије данашње Војводине, у Банату. Једна од фаза истраживања, била је прегледање књижног фонда ових библиотека, покушај да се из сачуваних књига инвентара сазна како су ове књиге стизале у библиотеку, анализом еклибриса покушали смо сазнамо више о власницима ових књига, а анализом штампаних каталога из 19. века каталога приказали смо рецепцију завичајне књижевности у фондовима књига на немачком језику које се чувају у градским библиотекама у Вршцу и Панчеву. Тиме смо указали на значајну улогу коју су библиотеке и читаонице, које су осниване током током 19. века, имале на буђење националне свести и израдњу културног идентитета Подунавских Немаца у Банату.sr
dc.description.abstractDuring the 18th century the Germans from various parts of Germany were settled down in Banat area, in three great cycles of colonization. During the time they got a common name, Danube or Banat Swabians. As a result of the coexistence with other nations who lived in the Banat, primarily Serbs, Romanians and Hungarians, it has been developed a lively cultural exchange. The starting hypothesis of this thesis is to show the infleunce of libraries on the development of cultural identity of Danube Swabians. The aim of this thesis is to explore the impact of the German native literature, as well, and the role of Adam Miller-Gutenbrun, one of the main representative this literature, in the process of creation and development of national and cultural identity of Danube Swabians in Banat. One of the phases in the research process, was the subject analysis of german books which we found in library collections in Vrsac and Pancevo, then the analysis of ex libris collections which we found on these books, and furthermore the analysis of printed catalogs from the 19th century. The results of these analyses showed that the reception of the German native literature in these libraries was very high and that libraries had the important role in establishing the cultural identity of Danube Swabians in Banat.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectПодунавски Немци, Банат – културна историја, историја библиотека, завичајна књижевност, српско-немачки културни утицајиsr
dc.subjectDanube Swabians, Banat – cultural history, history of libraries, native literature, Serbian-german cultural influencesen
dc.titleБиблиотеке као огледало културног живота Подунавских Немаца у Банату од насељавања у 18. веку до Другог светског ратаsr
dc.title.alternativeLibraries as a reflection of the cultural life of danubeswabians in Banat from their settlement in the 18 century till the Secon world war ; Библиотеки как отражение культурной жизни дунайские швабы в Банат от их урегулирования в 18 веке до Второй мировой войныen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractГрубачић, Слободан; Костић-Томовић, Јелена; Костић, Ђорђе; Ћирковић, Сњежана; Biblioteke kao ogledalo kulturnog života Podunavskih Nemaca u Banatu od naseljavanja u 18. veku do Drugog svetskog rata;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији