Show simple item record

dc.contributor.advisorVojvodić, Dragan
dc.contributor.otherStevović, Ivan
dc.contributor.otherStarodubcev, Tatjana
dc.creatorŠebek, Đorđije
dc.date.accessioned2017-04-17T15:00:53Z
dc.date.available2017-04-17T15:00:53Z
dc.date.issued2016-09-30
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4816
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15131/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48835343
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7923
dc.description.abstractУ овом раду углавном је реч о животу и ктиторској делатности (узгред о духовној, књижевној и дипломатској делатности и општим приликама тога доба), као и о историографији ктиторске делатности једног од најистакнутијих Срба ХIV века, архиепископа Данила II, или Данила Пећког (како је у књижевности шире познат), који је имао веома важну позицију у српској средњовековној култури и чији је допринос у погледу културног просвећења српског народа немерљиив и пресудан у доба познато као „Друга српска ренесанса“ или „Данилово доба“. Проучавања смо засновали на критички сагледаним и пажљиво коришћеним изворима, као и на одговарајућој методологији...sr
dc.description.abstractThis work mostly deals with the life and patronage activity (spiritual, literary and diplomatic work among others, as well as general conditions of those times), as well as historiography of patronage work of one of the foremost Serbs of the XIV century, archbishop Danilo II, or Danilo of Pec (as he is widely known in the literature), who had quite a significant place in Serbian medieval culture, and whose contribution in terms of cultural enlightenment in the age known as "Second Serbian renaissance" or "The times of Danilo" was immeasurable and decisive...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectАРХИЕПИСКОП ДАНИЛО IIsr
dc.subjectArchbishop Danilo IIen
dc.subjectКТИТОРСКА ДЕЛАТНОСТsr
dc.subjectЖИВОТОПИСsr
dc.subjectПЕЋКА ПАТРИЈАРШИЈАsr
dc.subjectГРАДИТЕЉСТВОsr
dc.subjectЖИВОПИСsr
dc.subjectИКОНОГРАФСКЕ ОДЛИКЕsr
dc.subjectБОГОРОДИЦА ОДИГИТРИЈАsr
dc.subjectНАРТЕКСsr
dc.subjectКАПЕЛА СВ. НИКОЛЕsr
dc.subjectpatronage worken
dc.subjectfresco paintingen
dc.subjectThe Patriarchate of Pecen
dc.subjectconstruction businessen
dc.subjectbiographyen
dc.subjecticonographical featuresen
dc.subjectMother of God Odigitrijaen
dc.subjectnartexen
dc.subjectthe St Nikola chapelen
dc.titleКтиторска делатност архиепископа Данила IIsr
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractВојводић, Драган; Стародубцев, Татјана; Стевовић, Иван; Шебек, Ђорђије; Ktitorska delatnost arhiepiskopa Danila II;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record