Show simple item record

Differences in personal characteristics and value orientations between sentenced to a prison penalties and alternative sentences

dc.contributor.advisorRadulović, Danka
dc.contributor.otherJovanić, Goran
dc.contributor.otherSimović-Hiber, Ivana
dc.creatorĐurđević, Sanja
dc.date.accessioned2017-04-17T15:00:21Z
dc.date.available2017-04-17T15:00:21Z
dc.date.available2020-07-03T09:31:45Z
dc.date.issued2016-09-08
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4771
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7906
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15050/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48845327
dc.description.abstractУ етиологији криминалног понашања посебан значај имају интеракције особина личности и вредносних орјентација, јер су и особине личности и вредносне оријентације веома важни феномени, како за чињење кривичних дела тако и за дужину криминалне каријере и тежину дела која се чине. Психолошке теорије и емпиријско искуство говоре да су многе особине личности отпорне на промене током трајања кривичних санкција и да се нагласак мора ставити на вредности и поменуте интеракције са особинама личности. Мењањем вредности које преступници имају могу се постићи промене у тим интеракцијама које могу резултирати сасвим другачијим понашањем и престанком криминалних активности...sr
dc.description.abstractEtiology of criminal behavior gives special significance to the interaction of personality traits and value system orientation, because the personality traits and value system orientation are important phenomena, both for criminal acts and for the length of criminal career and the act severance. Contemporary psychological experience says that many personality traits are resistant to changes during the criminal sanctions duration and that the emphasis must be brought to value system and aforementioned personality traits. By changing value system which offenders have we might achieve changes in these interactions which might result in totally different behavior and elimination of criminal activities...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацијуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectособине личностиsr
dc.subjectpersonality traitsen
dc.subjectвредносне оријентацијеsr
dc.subjectалтернативне санкцијеsr
dc.subjectзатворsr
dc.subjectосуђениsr
dc.subjectvalue orientationen
dc.subjectalternative sanctionsen
dc.subjectprisonen
dc.subjectoffenderen
dc.titleРазлике у карактеристикама личности и вредносним оријентацијама осуђених на казне затвора и на алтернативне казнеsr
dc.title.alternativeDifferences in personal characteristics and value orientations between sentenced to a prison penalties and alternative sentencesen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-SA
dcterms.abstractРадуловић, Данка; Симовић-Хибер, Ивана; Јованић, Горан; Ђурђевић, Сања; Razlike u karakteristikama ličnosti i vrednosnim orijentacijama osuđenih na kazne zatvora i na alternativne kazne;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20324/IzvestajKomisije8248.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20323/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record