Приказ основних података о дисертацији

Impact of creative city concept on a position in global hierarchies of urban centers

dc.contributor.advisorStupar, Aleksandra
dc.contributor.otherRalević, Miodrag
dc.contributor.otherPetrović, Mina
dc.creatorSimeunčević-Radulović, Sanja
dc.date.accessioned2017-03-28T12:06:01Z
dc.date.available2017-03-28T12:06:01Z
dc.date.issued2016-11-24
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4649
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14817/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48751375
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7789
dc.description.abstractПроцес глобализације, покренут информационо-технолошком револуцијом и смањењем цене транспорта, променио је улогу и позицију града...sr
dc.description.abstractProcess of globalisation, initiated by information and technology revolution, as well as cost reduction, has chnged thev role and position of the city...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Deliti pod istim uslovima 3.0 Srbija (CC BY-NC-SA 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectкреативни град, креативне индустрије, глобална хиијерархија урбаних центараsr
dc.subjectcreative city, creative industry, creative classen
dc.titleУтицај концепта креативног града на позиционирање у глобалној хијерархији урбаних центараsr
dc.title.alternativeImpact of creative city concept on a position in global hierarchies of urban centersen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractСтупар, Aлександра; Ралевић, Миодраг; Петровић, Мина; Симеунчевић-Радуловић, Сања; Uticaj koncepta kreativnog grada na pozicioniranje u globalnoj hijerarhiji urbanih centara;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији