Приказ основних података о дисертацији

Effects of modulation of N-methyl-D-aspartate receptors in isolated rat heart

dc.contributor.advisorJakovljević, Vladimir
dc.contributor.otherRosić, Gvozden
dc.contributor.otherĐurić, Dragan
dc.contributor.otherFinderle, Žarko
dc.contributor.otherŽivković, Vladimir
dc.creatorSrejović, Ivan
dc.date.accessioned2017-03-18T19:56:54Z
dc.date.available2017-03-18T19:56:54Z
dc.date.issued2017-01-09
dc.identifier.urihttp://eteze.kg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4643
dc.identifier.urihttps://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:769/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7761
dc.descriptionCilj ove studije je bio da ispita efekte administracije različitih agonista i antagonista N-metil-D-aspartatnih receptora na funkcionisanje miokarda i koronarni protok izolovanog srca pacova, kao i ulogu biomarkera oksidacionog stresa u dobijenim promenama. Metode. U istraživanju je analizirano 240 pacova (Wistar albino soj, muški pol, starosti 8 nedelja, telesne mase 250±50g) kojima se izolovalo srce i perfundovalo metodom retrogradne perfuzije po Langendorfu (Langendorff apparatus, Experimetria Ltd, 1062 Budapest, Hungary) pri konstantnom koronarnom perfuzionom pritisku od 70 sm H2O. Istraživanje je bilo podeljeno u šesnaest (16) eksperimentalnih grupa. Vrednost koronarnog protoka su određivane floumetrijski. U levoj komori su kontinuirano praćeni parametri funkcije leve komore: a) dp/dt max - maksimalna stopa promene pritiska u levoj komori, b) dp/dt min - minimalna stopa promene pritiska u levoj komori, v) SLVP - sistolni pritisak leve komore, g) DLVP - dijastolni pritisak leve komore i d) HR - srčana frekvencija. U uzorcima koronarnog venskog efluenta spektrofotometrijskim metodama su određivani sledeći biomarkeri oksidacionog stresa: indeks lipidne peroksidacije - meren kao TBARS, azot monoksid u formi nitrita (NO2-), superoksid anjon radikal (O2-), i vodonik peroksid (H2O2). Rezultati. Rezultati istraživanja su prikazani na 60 tabela i 30 grafikona. Sumarno posmatrano, primenjeni agonisti i antagonisti N-metil-D-aspartatnih receptora su značajno menjali funkcionisanje miokarda, pri čemu su najmanje promene uočavane u slučajevima istovremene primene agonista i antagonista. Kardiodinamski efekti su u velikoj meri bili praćeni promenama u vrednostima biomarkera oksidacionog stresa. Zaključak. I aktivacija i inhibicija N-metil-D-aspartatnih receptora pokazuje negativne efekte na rad srca. Dobijeni rezultati ukazuju na bitnu ulogu ovih receptora u regulaciji srčanog rada i koronarne cirkulacije, kao i moguć značaj u razvoju određenih patoloških stanja. Indukcija oksidacionog stresa, kao i uloga slobodnih radikala kao signalnih molekula, verovatno posreduju u navedenim efektima.sr
dc.descriptionCilj ove studije je bio da ispita efekte administracije različitih agonista i antagonista N-metil-D-aspartatnih receptora na funkcionisanje miokarda i koronarni protok izolovanog srca pacova, kao i ulogu biomarkera oksidacionog stresa u dobijenim promenama. Metode. U istraživanju je analizirano 240 pacova (Wistar albino soj, muški pol, starosti 8 nedelja, telesne mase 250±50g) kojima se izolovalo srce i perfundovalo metodom retrogradne perfuzije po Langendorfu (Langendorff apparatus, Experimetria Ltd, 1062 Budapest, Hungary) pri konstantnom koronarnom perfuzionom pritisku od 70 sm H2O. Istraživanje je bilo podeljeno u šesnaest (16) eksperimentalnih grupa. Vrednost koronarnog protoka su određivane floumetrijski. U levoj komori su kontinuirano praćeni parametri funkcije leve komore: a) dp/dt max - maksimalna stopa promene pritiska u levoj komori, b) dp/dt min - minimalna stopa promene pritiska u levoj komori, v) SLVP - sistolni pritisak leve komore, g) DLVP - dijastolni pritisak leve komore i d) HR - srčana frekvencija. U uzorcima koronarnog venskog efluenta spektrofotometrijskim metodama su određivani sledeći biomarkeri oksidacionog stresa: indeks lipidne peroksidacije - meren kao TBARS, azot monoksid u formi nitrita (NO2-), superoksid anjon radikal (O2-), i vodonik peroksid (H2O2). Rezultati. Rezultati istraživanja su prikazani na 60 tabela i 30 grafikona. Sumarno posmatrano, primenjeni agonisti i antagonisti N-metil-D-aspartatnih receptora su značajno menjali funkcionisanje miokarda, pri čemu su najmanje promene uočavane u slučajevima istovremene primene agonista i antagonista. Kardiodinamski efekti su u velikoj meri bili praćeni promenama u vrednostima biomarkera oksidacionog stresa. Zaključak. I aktivacija i inhibicija N-metil-D-aspartatnih receptora pokazuje negativne efekte na rad srca. Dobijeni rezultati ukazuju na bitnu ulogu ovih receptora u regulaciji srčanog rada i koronarne cirkulacije, kao i moguć značaj u razvoju određenih patoloških stanja. Indukcija oksidacionog stresa, kao i uloga slobodnih radikala kao signalnih molekula, verovatno posreduju u navedenim efektima.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наукаsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Deliti pod istim uslovima 3.0 Srbija (CC BY-NC-SA 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Крагујевцуsr
dc.subjectN-metil-D-aspartatni receptori, kardiovaskularni sistem, oksidacioni stres, koronarni protoksr
dc.subjectN-methyl-D-aspartate receptors, the cardiovascular system, oxidative stress, coronary flowen
dc.titleEfekti modulacije N-metil-D-aspartatnih receptora na izolovanom srcu pacovasr
dc.title.alternativeEffects of modulation of N-methyl-D-aspartate receptors in isolated rat hearten
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractЈаковљевић, Владимир; Росић, Гвозден; Финдерле, Жарко; Живковић, Владимир; Ђурић, Драган; Срејовић, Иван; Ефекти модулације Н-метил-Д-аспартатних рецептора на изолованом срцу пацова; Ефекти модулације Н-метил-Д-аспартатних рецептора на изолованом срцу пацова;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији