Show simple item record

Effects of oxytocin on sympathoadrenomedullary system and heart of chronically isolated rats

dc.contributor.advisorDronjak-Čučaković, Slađana
dc.contributor.otherJasnić, Nebojša
dc.contributor.otherSpasojević-Popović, Nataša
dc.creatorJovanović, Predrag Z.
dc.date.accessioned2017-03-18T19:48:47Z
dc.date.available2017-03-18T19:48:47Z
dc.date.issued2016-12-16
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4673
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14862/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=1025148338
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7716
dc.description.abstractuključenih u odgovor organizma na stres, reagujući na stres povećanim oslobađanjem kateholamina. Odsustvo interakcije između jedinki iste vrste, kao izvor stresa, dovodi do aktivacije simpatoadrenomedularnog sistema. Stoga je hronična socijalna izolacija već duže vreme prepoznata kao faktor rizika koji povećava stopu srčanih oboljenja. Oksitocin (OXT) predstavlja deo sistema koji koordinira odgovor organizma na stres a njegova kardioprotektivna uloga je predmet sve većeg broja studija. Materijal i metode: Mužjaci Wistar soja pacova su podvrgnuti hroničnoj socijalnoj izolaciji u trajanju od 12 nedelja. Poslednje dve nedelje životinje su tretirane OXT (3.6μg/100g s.c). Parametri ponašanja životinja su praćeni u testu otvorenog polja. Radioenzimskom metodom je utvrđivana koncentracija adrenalina (ADR) i noradrenalina (NA) u plazmi i ispitivanim tkivima. HE bojenjem i diferencijalnim tkivnim bojenjem su praćene histološke promene na nivou komora. Real-time PCR i/ili Wester blot metodom su praćene promene u nivou ekspresije gena za tirozin hidroksilazu (TH), noradrenalinski transporter (NET) i vezikularno monoaminski transporter 2 (VMAT2) kao i za beta3-adrenalinski (β3-AR) i muskarinski M2 receptor (M2 MR) i inducibilnu azot-oksid sintetazu (iNOS) u ispitivanim tkivima. Rezultati: Stres socijalne izolacije je doveo do povećane količine ADR i NA u plazmi, dok u srži nadbubrežne žlezde deluje na sintezu i skladištenje kateholamina, povećavajući nivo TH enzima i VMAT2. Hronična socijalna izolacija je dovela i do asimetrije u aktivnosti leve i desne stelatne ganglije povećavajući nivo ekspresije gena za TH i NET u desnoj stelatnoj gangliji. U levoj pretkomori i levoj komori je pokazano povećanje nivoa NA a utvđeno je i povećanje nivoa M2 MR u levoj i desnoj pretkomori kod socijalno izolovanih životinja. Stres je doveo i do povećanja iNOS proteina i veličine kardiomiocita u levoj komori. Tretman OXT u trajanju od 14 dana je pokazao anksiolitičko dejstvo u testu otvorenog polja, a doveo je i do smanjenja količine ADR i NA u plazmi socijalno izolovanih životinja...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Биолошки факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/173044/RS//
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno 3.0 Srbija (CC BY-NC 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectSocijalna izolacija, stres, oksitocin, kateholamini, simpatoadrenomedularni sistem, srcesr
dc.subjectSocial isolation, stress, oxytocin, catecholamines, sympathoadrenomedullary system, hearten
dc.titleDejstvo oksitocina na simpatoadrenomedularni sistem i srce pacova hronično izlaganih stresu izolacijesr
dc.title.alternativeEffects of oxytocin on sympathoadrenomedullary system and heart of chronically isolated ratsen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractДроњак-Чучаковић, Слађана; Спасојевић-Поповић, Наташа; Јаснић, Небојша; Јовановић, Предраг З.; Дејство окситоцина на симпатоадреномедуларни систем и срце пацова хронично излаганих стресу изолације; Дејство окситоцина на симпатоадреномедуларни систем и срце пацова хронично излаганих стресу изолације;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record