Show simple item record

Gender dimension of an encyclopedic text – interdisciplinary approach

dc.contributor.advisorSavić, Svenka
dc.contributor.advisorTomin, Svetlana
dc.contributor.otherStojanović, Dubravka
dc.contributor.otherAntić-Gaber, Milica
dc.contributor.otherKomšić, Jovan
dc.contributor.otherSavić, Svenka
dc.contributor.otherTomin, Svetlana
dc.creatorBelić, Uglješa
dc.date.accessioned2017-02-27T10:04:39Z
dc.date.available2017-02-27T10:04:39Z
dc.date.issued2016-09-12
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija146252031435171.pdf?controlNumber=(BISIS)100902&fileName=146252031435171.pdf&id=5533&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=100902&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rsnull/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije146252032239080.pdf?controlNumber=(BISIS)100902&fileName=146252032239080.pdf&id=5534&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urinull/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije146252032239080.pdf?controlNumber=(BISIS)100902&fileName=146252032239080.pdf&id=5534
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7614
dc.description.abstractIzrada osnovnih principa za rodno osetljiv pristup u enciklopedijskom tekstu važan je korak ka sveobuhvatnijoj slici naše stvarnosti u procesima demokratizacije društva danas. Važno je i iz istorijske perspektive obratiti posebnu pažnju na sve one žene iz prethodnih vekova koje su značajne u različitim domenima naše istorijske prakse, a nisu do sada o njima iznošeni valjani podaci (Tomin, 2011). Cilj istraživanja je provera postojanja implicitne diskriminacije prema ženama iz različitih grupa u postojećim enciklopedijskim projektima i predlog za prezentaciju žena u enciklopedijskom tekstu kojim se uvažavaju rodne i druge razlike i specifičnosti kako iz istorijske tako i iz savremene perspektive. Pretpostavka je da je u postojećim enciklopedijama nedovoljno odrednica o zaslužnim ženama, što je rezultat implicitne rodne diskriminacije onih koji uređuju enciklopedijski tekst, ali i spor proces sazrevanja enciklopedijskog teksta kao posebnog žanra. Odabrana je teorija drugosti za osnovu analize enciklopedijskih odrednica o ličnostima; metod kritičke analize teksta za formiranje institucionalnog žanra. Korpus čini ukupno 106 enciklopedijskih jedinica, sačinjen na osnovu literature dostupne u poslednjih petnaest godina, iz različitih disciplina, pre svega interdisciplinarnih i onih koje su nove, a karakteristične su za oblasti delovanja žena danas. Korpus od 106 enciklopedijskih odrednica prati Uputstvo za pisanje enciklopedijske odrednice, spisak literature koji sadrži sve bibliografske jedinice koje su korišćene u formiranju korpusa i spisak skraćenica. Rezultati istraživanja pokazuju da je u postojećim enciklopedijama nedovoljan broj žena; u odrednicama odsustvuje rodno osetljiv pristup koji je (delimično) posledica uređivačke koncepcije. Osnovni rezultat je autorov predlog 106 enciklopedijskih odrednica o zaslužnim ženama iz svih oblasti života i rada (sa 95 fotografija), odabran u skladu sa uspostavljenim kriterijumima za izbor odrednica i napisane prema uputstvu za pisanje rodno osetljivim jezikom. U zaključku se konstatuje da je žanr enciklopedijskog teksta sazrevao u srpskom jeziku tokom gotovo jednog veka i da danas u njemu odsustvuje rodno osetljiva dimenzija. Zato rezultati u ovom radu mogu biti od koristi u neposrednom radu timova okupljenih oko enciklopedijskih i leksikonskih projekata u zemlji u daljem radu za pokolenja koja dolaze.sr
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Студије при универзитетуsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectakademski diskurssr
dc.subjectGender dimension of an encyclopedic text –interdisciplinary approachen
dc.subjectenciklopedijasr
dc.subjectženesr
dc.subjectdekonstrukcijasr
dc.subjectenciklopedijske odrednicesr
dc.titleRodna dimenzija enciklopedijskog teksta: interdisciplinarni pristupsr
dc.title.alternativeGender dimension of an encyclopedic text – interdisciplinary approachen
dc.typeDoktorska disertacijasr
dcterms.abstractСавић, Свенка; Томин, Светлана; Стојановић, Дубравка; Комшић, Јован; Савић, Свенка; Томин, Светлана; Aнтић-Габер, Милица; Белић, Угљеша; Родна димензија енциклопедијског текста: интердисциплинарни приступ; Родна димензија енциклопедијског текста: интердисциплинарни приступ;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record