Show simple item record

Evaluation on two different models for the estimation of physical fitness and motorical skills of pupils from the area of Bosnia and Herzegovina

dc.contributor.advisorMilanović, Ivana
dc.contributor.otherRadisavljević-Janić, Snežana
dc.contributor.otherDragić, Branislav
dc.contributor.otherMilanović, Ivana
dc.creatorBudimlić, Jasmin
dc.date.accessioned2017-02-20T10:24:17Z
dc.date.available2017-02-20T10:24:17Z
dc.date.issued2016-09-30
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4545
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14587/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514802604
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7578
dc.description.abstractProblem u ovom istraživanju proistekao je iz nesklada koji postoji između koncepata, postupaka i praktične primjene modela praćenja tjelesnog razvoja i motoričkih sposobnosti učenika u okviru nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja u različitim vaspitno-obrazovnim sredinama. Osnovni cilj istraživanja bila je evalucija dva različita modela za procjenu tjelesnog razvoja i motoričkih sposobnosti učenika osnovnih škola na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno Unsko – sanskog kantona. Pored toga, cilj istraživanja je bio i određivanje kriterijumskih referentnih standarda tjelesnog razvoja i motoričkih sposobnosti učenika osnovne škole u Bosni i Hercegovini i komparacija sa već postojećim referentnim standardima (vrijednostima) učenika iz Republike Srbije. Ovo istraživanje je po svojoj prirodi teorijsko i empirijsko. U okviru teorijskog istraživanja urađena je metoda teorijske analize. Istraživanje je djelom i empirijsko, evaluacionog tipa, jer je u njemu primjenjena metoda testiranja i evaluiranja određenih parametara tjelesnog razvoja i motoričkih sposobnosti učenika. U okviru teorijskog istraživanja urađena je analiza modela praćenja tjelesnog razvoja i motoričkih sposobnosti učenika iz Republike Srbije i modela praćenja tjelesnog razvoja i motoričkih sposobnosti učenika iz Bosne i Hercegovine (EUROFIT baterija testova) sa aspekta: koncepta i cilja, strukture baterija mjernih instrumenata (testova), validnosti i pouzdanosti mjernih instrumenata (testova), primjenjivosti modela baterije testova u školskim uslovima u odnosu na potrebno vrijeme za izvođenje testa, neophodnu opremu i prostor za izvođenje testa, kao i prilagođenosti modela testiranja različitim uzrastima i polu učenika. U okviru empirijskog istraživanja izvršena su testiranja tjelesnog razvoja i motoričkih sposobnosti učenika osnovnih škola sa područja Unsko-sanskog kantona (BIH) baterijom testova iz modela iz Republike Srbije. Takođe, urađeno je anketiranje profesora koji su bili uključeni u ovo istraživanje radi dobijanja informacija i njihovih mišljenja o modelima praćenja tjelesnog razvoja i motoričkih sposobnosti učenika čija evaluacija je urađena ovim istraživanjem. Nakon izvršenog testiranja učenika osnovnih škola sa područja svih osam općina Unsko-sanskog kantona, a na osnovu dobijenih podataka izračunati su kriterijumski referentni standardi tjelesnog razvoja i motoričkih sposobnosti učenika ovog područja...sr
dc.description.abstractThe problem of this study comes from a dissension that exists between the concepts, methods and practical application of the Physical Fitness Test in teaching physical and health education in various institutions. The basic aim of this study was to evaluate two different models of estimation of physical development and motor skills of pupils in Bosnia and Herzegovina, Una - Sana Canton. Besides that, the goal of the research was to determine the Healthy Fitness zone of physical development and motor skills of pupils in Bosnia and Herzegovina and compare it with the already existing Healthy Fitness zone of pupils from the Republic of Serbia. The research, by its nature is both theoretical and empirical. Within this theoretical research the method of theoretical analysis has been followed. This study is partly empirical because a testing method is applied and also certain parameters of physical development of motor skills were evaluated. Within this research, analysis of the Physical Fitness Test were done on both pupils from Republic of Serbia and pupils from Bosnia and Herzegovina (EUROFIT test battery) from the aspects of: concept and goal, the structure of the battery gauges (tests), validity and reliability of measurement instruments (tests), the changebility of test battery models in school conditions compared to the the time needed to perform the test; the necessary equipment and space, as well as the adaptation of the testing model to the different age and gender of pupils. Within the empirical studies, the testing of physical development and motor skills of pupils from the area of Una – Sana Canton (BH) was done by using a model test battery from the Republic of Serbia. Teachers also participated in this study in order to obtain information and their views of the Physical Fitness Test whose evaluation is done by this research...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитањаsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjecttjelesni razvoj, motoričke sposobnosti, nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja, praćenjesr
dc.subjectphysical fitness, physical developement, motor abilities, physical education instruction, monitoringen
dc.titleEvaluacija dva različita modela za procjenu tjelesnog razvoja i motoričkih sposobnosti učenika osnovnih škola na području Bosne i Hercegovinesr
dc.title.alternativeEvaluation on two different models for the estimation of physical fitness and motorical skills of pupils from the area of Bosnia and Herzegovinaen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractМилановић, Ивана; Милановић, Ивана; Радисављевић-Јанић, Снежана; Драгић, Бранислав; Будимлић, Јасмин; Евалуација два различита модела за процјену тјелесног развоја и моторичких способности ученика основних школа на подручју Босне и Херцеговине; Евалуација два различита модела за процјену тјелесног развоја и моторичких способности ученика основних школа на подручју Босне и Херцеговине;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record