Show simple item record

Evaluation of different epizootiological survey methodologies to assess classical swine fever vaccination coverage in the republic of Serbia

dc.contributor.advisorValčić, Miroslav
dc.contributor.otherMirilović, Milorad
dc.contributor.otherMišić, Dušan
dc.contributor.otherLazić, Sava
dc.contributor.otherBugarski, Dejan
dc.creatorStanojević, Slavoljub G.
dc.date.accessioned2017-02-20T10:22:47Z
dc.date.available2017-02-20T10:22:47Z
dc.date.available2020-07-03T09:29:36Z
dc.date.issued2016-09-30
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4479
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7544
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14482/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48623887
dc.description.abstractКласична куга свиња (ККС) је веома контагиозно обољење домаћих и дивљих свиња. Економски посматрано ККС представља највећу претњу свињарској производњи једне земље. У многим земљама, ККС је успешно искорењена применом опсежних мера контроле присуства вируса ККС у природним резервоарима, биосигурносне заштите, нешкодљивог уништавања оболелих свиња, контроле промета животиња, упоредо са програмом масовне вакцинације. Успешно заустављање циркулације вируса ККС кроз пријемчиву популацију и прекидање ланца инфекције уз примену вакцинације, захтева висок ниво имунизације свиња. Ако се вакцинација спроводи систематски на територији целе земље, долази до значајног смањивања клиничких случајева ККС и до заустављања циркулације вируса. Искуства су показала да је ерадикацију уз примену масовне вакцинације могуће постићи у року од годину дана. Да би се обезбедио одговарајући ниво имунитета стада и избегли нежељени ефекти ниског обухвата вакцинацијом, као што је присуство „маскираних“ случајева ККС, потребно је обезбедити константну вакцинацију свиња на терену. Упоредо са имунопрофиласком неопходно је спроводити и мониторинг вакцинације. Мониторинг вакцинације је заснован на плану узорковања, теренском истраживању и препознавању ризичних фактора који условљавају низак обухват имунизацијом. Циљ испитивања је био да се одреди одговарајући поступак израчунавања величине репрезентативног узорка, односно потребног броја насељених места, породичних фарми, сеоских газдинстава и свиња, код којих треба спровести епизоотиолошко истраживање и испитивање сероконверзије, ради одређивања обухвата вакцинацијом против ККС. У раду је описана студија пресека, примерена екстензивним условима држања свиња и урађен прорачун репрезентативног узорка на нивоу популације свиња у Републици Србији. Такође је извршено истраживање обухвата вакцинацијом против ККС на територији три општине у Републици Србији и испитана ефикасност имунизације.sr
dc.description.abstractClassical swine fever is a highly contagious viral disease of pigs and wild boars. In economic point of view, classical swine fever is one of the highest threats to the pig production. In many countries, classical swine fever has been successfully eradicated with the application of wide control measures such as monitoring of CSFV in natural reservoirs, biosecurity measures, depopulation of diseased pigs and pigs which were in contact with diseased pigs, movement restriction, together with the vaccination of pigs. The efficient control and eradication of CSF by applying vaccination of pigs require a high degree of vaccination coverage in all categories of pigs. Experience shows that CSF can be eradicated in endemic areas with a strict vaccination regime within a year. To ensure satisfactory level of heard immunity and to avoid perverse effects of vaccination like complications due to low coverage, such as the presence of infected undetected pigs, i.e. the presence of "masked" clusters of diseased pigs with a mild clinical picture difficult to differentiate, it is necessary to ensure constant vaccination. Vaccination of pigs should be constantly monitored. Monitoring of vaccination is based on sampling plan of priory estimated required number of samples which have to be tested for the presence of seroconversion, filed investigation and detection of risk factors that may affect the quality and coverage of immunization. The objective of this research was to estimate different epizootiological methods and develop appropriate methodology for statistical calculations of sample size, to compute a representative number of settlements, holdings and pigs that should be investigated in order to determine vaccination coverage in extensive pig farming conditions. In the research was also developed sample size, based on probability distribution, on the level of pig population in the Republic of Serbia and estimated vaccination coverage in three municipalitiesen
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицинеsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectкласична куга свињаsr
dc.subjectvaccination coverageen
dc.subjectclassical swine feveren
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectsample sizeen
dc.subjectобухват вакцинацијомsr
dc.subjectмониторинг вакцинацијеsr
dc.subjectрепрезентативни узоракsr
dc.titleЕвалуација епизоотиолошких метода у поступку одређивања обухвата имунизацијом против класичне куге свиња у Републици Србијиsr
dc.title.alternativeEvaluation of different epizootiological survey methodologies to assess classical swine fever vaccination coverage in the republic of Serbiaen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractВалчић, Мирослав; Мириловић, Милорад; Мишић, Душан; Бугарски, Дејан; Лазић, Сава; Станојевић, Славољуб Г.; Evaluacija epizootioloških metoda u postupku određivanja obuhvata imunizacijom protiv klasične kuge svinja u Republici Srbiji;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19706/Referat.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19705/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record