Show simple item record

Dinamički model trofazne kavezne asinhrone mašine zasnovan na metodi konačnih elemenata;
Dynamic model of three-phase squirrel-cage induction machine based onfinite elements method

dc.contributor.advisorMarčetić, Darko
dc.contributor.otherKatić, Vladimir
dc.contributor.otherVasić, Veran
dc.contributor.otherVukosavić, Slobodan
dc.contributor.otherGreconici, Marian
dc.contributor.otherMarčetić, Darko
dc.creatorJerkan, Dejan
dc.date.accessioned2017-01-23T10:50:30Z
dc.date.available2017-01-23T10:50:30Z
dc.date.issued2016-12-08
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija147444810285854.pdf?controlNumber=(BISIS)101821&fileName=147444810285854.pdf&id=6916&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=101821&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije147444811298785.pdf?controlNumber=(BISIS)101821&fileName=147444811298785.pdf&id=6917&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije147444811298785.pdf?controlNumber=(BISIS)101821&fileName=147444811298785.pdf&id=6917
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7426
dc.description.abstractТема докторске дисертације је развој и верификација новог динамичког модела трофазне кавезне асинхроне машине, који је заснован на методи коначних елемената. Применом линеарних магнетостатичких симулација и time-harmonic нелинеарних симулација се реконструишу индуктивности динамичког модела машине заснованог на вишеструко спрегнутим електричним колима. Модел се затим користи у истраживању феномена везаних за појаву жљебних хармоника, сатурацијом индукованих хармоника, као и у развоју нове методе детекције сломљних шипки у роторском кавезу.sr
dc.description.abstractTema doktorske disertacije je razvoj i verifikacija novog dinamičkog modela trofazne kavezne asinhrone mašine, koji je zasnovan na metodi konačnih elemenata. Primenom linearnih magnetostatičkih simulacija i time-harmonic nelinearnih simulacija se rekonstruišu induktivnosti dinamičkog modela mašine zasnovanog na višestruko spregnutim električnim kolima. Model se zatim koristi u istraživanju fenomena vezanih za pojavu žljebnih harmonika, saturacijom indukovanih harmonika, kao i u razvoju nove metode detekcije slomljnih šipki u rotorskom kavezu.sr
dc.description.abstractTopic of this thesis is development and verification of the novel dynamical model of the three phase squirrel-cage induction machine, which is based on the finite elements method. Linear magnetostatic simulations and nonlinear time-harmonic simulations are used for calculation of the inductances of the dynamic model of the machine based on the moultiple coupled circuit approach. Model is then used for investigation of the rotor slot harmonics, saturation induced harmonics and in the development of the novel method for broken rotor bars detection.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Факултет техничких наукаsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectМетода коначних елеменатаsr
dc.subjectMetoda konačnih elemenatasr
dc.subjectFinite element methoden
dc.subjecttrofazne kavezne asinhrone mašinesr
dc.subjectžljebni harmonicisr
dc.subjectzasićenjesr
dc.subjectkvarovi u kaveznom rotorusr
dc.subjectthree-phase squirrel-cage induction machinesen
dc.subjectrotorslot harmonicsen
dc.subjectsaturationen
dc.subjectsquirrel-cage faultsen
dc.subjectтрофазне кавезне асинхроне машинеsr
dc.subjectжљебни хармонициsr
dc.subjectзасићењеsr
dc.subjectкварови у кавезном роторуsr
dc.titleДинамички модел трофазне кавезне асинхроне машине заснован на методи коначних елеменатаsr
dc.title.alternativeDinamički model trofazne kavezne asinhrone mašine zasnovan na metodi konačnih elemenatasr
dc.title.alternativeDynamic model of three-phase squirrel-cage induction machine based onfinite elements methoden
dc.typeDoktorska disertacijasr
dcterms.abstractМарчетић Дарко; Катић Владимир; Васић Веран; Вукосавић Слободан; Грецоници Мариан; Марчетић Дарко; Јеркан Дејан; Dinamički model trofazne kavezne asinhrone mašine zasnovan na metodi konačnih elemenata;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record